Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.OCH.SI.HZOBY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom charakterystyki najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), omówienie współzależności pomiędzy nimi oraz ich aktualnego stanu. W ramach zajęć przedstawione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, bezpośrednie i pośrednie skutki tych zanieczyszczeń, a także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. Omówione zostanie zagadnienie ochrony środowiska przed odpadami. Zwrócona będzie uwaga na oddziaływanie rolnictwa, w tym produkcji zwierzęcej, na środowisko. Przedstawione zostaną aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie do zagadnień ochrony środowiska – rys historyczny, podstawowe pojęcia związane z przedmiotem – 1 h

2. Akty prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce - 1 h

3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, skutki zanieczyszczenia (smog, niszczenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany) (źródła i przeciwdziałanie) - 2 h

4. Hałas i wibracje - źródła, skutki oddziaływania, przeciwdziałanie - 2 h

5. Zanieczyszczenie wód - zasoby wodne Polski i ich stan, źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód - 2 h

6. Oczyszczanie ścieków; charakterystyka osadów ściekowych - 2 h

7. Gospodarka odpadami - 2 h

8. Degradacja gleb (erozja, zagęszczenie, zasklepienie, ubytek materii organicznej, zasolenie, zanieczyszczenie, utrata różnorodności biologicznej, osuwiska) - 2 h

9. Wpływ rolnictwa na stan środowiska naturalnego - 1 h

Literatura:

Jasiewicz Cz., Niemiec M., Baran A. 2010. Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

Klimiuk E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

R.M. Janka. 2019. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. PWN, Warszawa.

Aktualne Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące ochrony środowiska.

Aktualny Rocznik Statystyczny "Ochrona Środowiska", Wyd. GUS

Efekty uczenia się:

Definiuje podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska

Wymienia najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony środowiska

Charakteryzuje zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej, w tym rolniczej, i bytowej człowieka oraz procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska / służące poprawie stanu elementów środowiska

Ocenia zagrożenia związane z korzystania z poszczególnych elementów środowiska

Gospodaruje w sposób jak najmniej obciążający środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, na ocenę pozytywna należy uzyskać 50% poprawnych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.