Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ogólna i populacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.GEN.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka ogólna i populacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z osiągnięciami genetyki klasycznej i ich możliwościami aplikacyjnymi w badaniach nad zwierzętami. ponadto studenci zapoznają się na kursie z podstawaminarzędziami wykorzystywanymi w biologii molekularnej takimi jak reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR) i jej modyfikacje oraz metodami wykorzystywanymi do analizy polimorfizmów (sekwencjonowanie Sangera, PCR-RFLP, PCR-HRM).

Pełny opis:

Zagadnienie 1 "Historia i działy genetyki"

1. Działy genetyki i naukowcy zajmujący się nimi.

Zagadnienie 2 "I i II prawo Mendla"

1. Definicja I i II prawa Mendla.

2. Czego dotyczyły eksperymenty Mendla?

3. Dziedziczenie typu pisum i zea. Definicje i przykłady.

4. Zadania dotyczące I i II prawa Mendla.

5. Zadania dotyczące dziedziczenia pisum i zea.

6. Współdziałanie genów nieallelicznych. Przykłady.

Zagadnienie 3 "Allele wielokrotne"

1. Definicja i przykłady alleli wielokrotnych.

2. Zadania dotyczące alleli wielokrotnych.

Zagadnienie 4 "Dziedziczenie płci, cechy sprzężone, związane i ograniczone płcią"

1. Czynniki determinujące płeć u zwierząt.

2. Rodzaje determinacji płci u zwierząt.

3. Definicja płci heterogametycznej i homogametycznej.

4. Co to jest heterogamia męska?

5. Co to jest heterogamia żeńska?

6. Cechy sprzężone z płcią. Definicja, przykłady, zadania.

7. Cechy związane z płcią. Definicja, przykłady, zadania.

8. Cechy ograniczone płcią. Definicja, przykłady, zadania.

9. Choroby genetyczne ludzi i zwierząt sprzężone z płcią.

Zagadnienie 5 "Abberacje chromosomowe, mutacje, mutageny, geny letalne

i semiletalne"

1. Abberacje chromosomów płciowych u ludzi.

2. Definicja mutacji.

3. Czynniki mutagenne. Podział i przykłady.

4. Zespół Downa, Patau, Edwardsa.

5. Geny letalne i semiletalne. Definicja, lokalizacja, podział w zależności od stadium życiowego.

6. Rodzaje testów na nosicielstwo genów letalnych.

7. Choroby genetyczne zwierząt gospodarskich. Etiologia, przebieg, konsekwencje dla hodowli.

Zagadnienie 6 "GMO"

1. Co to są organizmy genetycznie modyfikowane?

2. Jakie modyfikacje się wykonuje.

3. Przykłady mieszańców międzygatunkowych, które mieszańce wykorzystywane są jako zwierzęta gospodarskie.

4. Co to jest żywność GM?

5. Gdzie wykorzystuje się GMO?

6. Najpopularniejsze rośliny transgeniczne.

7. Zwierzęta transgeniczne.

Zagadnienie 7 "Spokrewnienia, rodowody, inbred"

1. Co to jest spokrewnienie, rodzaje spokrewnień, współczynniki spokrewnienia.

2. Rodowód. Definicja i rodzaje.

3. Chów wsobny. Definicja i zastosowanie.

4. Obliczanie współczynnika inbredu.

5. Depresja inbredowa. Skutki.

6. Znaczenie dokumentacji hodowlanej.

Zagadnienie 8 "Zmiany w strukturze genetycznej populacji, prawo Hardy-Weinberga

1. Struktura genetyczna populacji.

2. Definicja prawa Hardy-Weinberga.

3. Czynniki zaburzające strukturę genetyczną populacji.

4. Mutacje. Definicja i wpływ na zmianę struktury genetycznej populacji.

5. Dryf genetyczny. Definicja i wpływ na zmianę struktury genetycznej populacji.

6. Selekcja. Definicja i wpływ na zmianę struktury genetycznej populacji.

7. Migracje. Definicja i wpływ na zmianę struktury genetycznej populacji.

Zagadnienie 9 "Heterozja"

1. Definicja, genetyczne podłoże, skutki.

2. Wykorzystanie efektu heterozji w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zagadnienie 10 "Cechy ilościowe i jakościowe"

1. Cechy ilościowe. Definicja, dziedziczenie, przykłady u ludzi i zwierząt.

2. Cechy jakościowe. Definicja, dziedziczenie, przykłady u ludzi i zwierząt.

Zagadnienie 11 "Parametry genetyczne"

1. Co to są parametry genetyczne.

2. Odziedziczalność. Definicja, podział, przykłady.

3. Powtarzalność. Definicja i przykłady.

4. Korelacja genetyczna. Definicja, przyczyny, znaczenie, przykłady.

Zagadnienie 12 "Podstawy pracy hodowlanej"

1. Metody hodowli.

2. Selekcja.

3. Kierunki selekcji. Definicja i przykłady.

4. Dobór zwierząt do kojarzeń.

5. Rodzaje doboru jednorodnego i niejednorodnego.

6. Schematy krzyżowań.

Literatura:

M.Green and J.Sambrook (2012) Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition)

K.Charon, M.Świtoński (2004) Genetyka Zwierząt

B.Żuk, H.Wierzbicki, M.Zatoń-Dobrowolska (2011) Genetyka populacji i metody hodowlane

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest składową ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz oceny z wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bieniek
Prowadzący grup: Józef Bieniek, Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Prowadzący grup: Józef Bieniek, Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.