Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.EKO.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zależności między organizmami i środowiskiem na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Pełny opis:

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w ekologii. Ogólne zasady rozumowania w ekologii.

Organizmy wskaźnikowe, skala polisaprobów

Metody oceny stanu środowiska, ocena stopnia uszkodzeń igieł sosny

Wpływ czynników abiotycznych na organizmy, ocena wpływu światła na wielkość liści drzew

Bioróżnorodność, obliczanie współczynników różnorodności gatunkowej

Metody oceny wielkości populacji, gra losowa ilustrująca wpływ czynników stochastycznych na czas trwania populacji

Sieci troficzne, obieg materii i energii w ekosystemach, konstruowanie sieci troficznych

Zasoby przyrodnicze Polski i formy ochrony przyrody - konwersatorium

Podstawowe czynniki klimatu woda, promieniowanie i nasłonecznienie, znaczenie wiatru

Ekosystem jeziora

Temperatura i metabolizm

Cykle biogeochemiczne: węgiel, siarka, woda, kadm

Konkurencja

Drapeżnictwo

Pasożytnictwo

Mutualizm

Produkcja pierwotna i wtórna

Sieci troficzne

Zagrożenia różnorodności biologicznej

Ochrona przyrody

Literatura:

Weiner J. Zycie i ewolucja biosfery, 2000

Mackenizie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

Grześ I.M. Ant species richness and evenness increase along metal pollution gradient in the Bolesław zinc smelter. Pedobiologia (2009) 56, 65-73.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Sposoby zastosowania bioindykatorów

Prawidłowości rządzące tworzeniem się sieci troficznych w ekosystemach BIOS1_W02

Najważniejsze zasoby przyrodnicze Polski i przykłady parków narodowych, rezerwatów i parków krajobrazowych

UMIEJĘTNOŚCI

Posłużyć się kluczem binarnym

Obliczać współczynniki bioróżnorodności

Analizować sieć troficzną

Przeprowadzić badanie igieł sosny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi samodzielnie i krytycznie wyszukiwać informacje w dostępnej literaturze naukowej i popularnonaukowej

Student ma świadomość etycznej odpowiedzialności człowieka za stan biosfery

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ćwiczeń: Kolokwia, 3 w ciągu semestru, końcowa ocena to średnia z kolokwiów.

Ocena całościowa: Zaliczenie pisemne, 50% oceny stanowi ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zależności między organizmami i środowiskiem na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Pełny opis:

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w ekologii. Ogólne zasady rozumowania w ekologii.

Organizmy wskaźnikowe, skala polisaprobów

Metody oceny stanu środowiska, ocena stopnia uszkodzeń igieł sosny

Wpływ czynników abiotycznych na organizmy, ocena wpływu światła na wielkość liści drzew

Bioróżnorodność, obliczanie współczynników różnorodności gatunkowej

Metody oceny wielkości populacji, gra losowa ilustrująca wpływ czynników stochastycznych na czas trwania populacji

Sieci troficzne, obieg materii i energii w ekosystemach, konstruowanie sieci troficznych

Zasoby przyrodnicze Polski i formy ochrony przyrody - konwersatorium

Literatura:

Weiner J. Zycie i ewolucja biosfery, 2000

Mackenizie A, Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady, Ekologia. PWN. 2000

Grześ I.M. Ant species richness and evenness increase along metal pollution gradient in the Bolesław zinc smelter. Pedobiologia (2009) 56, 65-73.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.