Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia-bezkręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOB.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia-bezkręgowce
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zoologii systematycznej, a także z teoriami i możliwymi drogami ewolucji układów. Poruszane są też przystosowania do środowiska i zajmowanie różnych siedlisk przez zwierzęta bezkręgowe

Pełny opis:

1. Zoologia i jej przedmiot

2. Powstanie życia na Ziemi

3. Ważniejsze kryteria systematyczne

4. Protozoa

5. Mesozoa, Porifera, Coelenterata

6. Plathelminthes

7. Nemathelminthes

8. Coelomata – Annelida

9. Arthropoda – Crustacea

10. Arthropoda – Chelicerata

11-13 Arthropoda – Insecta

12. Mollusca

14. Echinodermata

15. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych

16. Pierwotniaki wolnożyjące

17. Pierwotniaki pasożytnicze, symbionty

18. Gąbki i jamochłony

19. Robaki płaskie: wirki i przywry

20. Robaki płaskie: tasiemce

21. Robaki obłe: nicienie pasożytnicze

22. Pierścienice: skąposzczety, wieloszczety, pijawki

23. Stawonogi: skorupiaki

24. Stawonogi pajęczaki

25. Stawonogi: owady morfologia, anatomia

26. Przegląd rzędów owadów : rozwój prosty

27. Przegląd rzędów owadów: rozwój złożony

28. Mięczaki: ślimaki, małże, głowonogi (2 godz.)

29. Szkarłupnie

30. Zaliczenie

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Grabda E. Zoologia - Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poznaje najnowsze metody systematyzowania zwierząt bezkręgowych

Rozróżnia organizmy bezkręgowe na różnych poziomach organizacji życia

Tłumaczy adaptacje bezkręgowców do różnych środowisk

Opisuje bezkręgowce nowo poznane i mało znane

Umiejętności

Stosuje techniki mikroskopowe do rozpoznawania różnych grup bezkręgowców

Ocenia budowę bezkręgowców

Stosuje wiedzę do rozpoznawania różnych grup systematycznych bezkręgowców

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Ma świadomość znaczenia i roli organizmów bezkręgowych w życiu człowieka i w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy, zaliczenie ćwiczeń praktycznych

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)