Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.TIN.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem możliwości podstawowych programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS Power Point). Na zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie, każdy przy komputerze.

Pełny opis:

MS Word – opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, wykresy i diagramy, wzory matematyczne, schematy blokowe)

MS Excel – poznanie możliwości wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na tekstach, datach i godzinach, operatory logiczne, sumowanie warunkowe, wczytywanie zbiorów zewnętrznych)

MS Access – tworzenie, importowanie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenia czytelnych raportów i formularzy)

MS Power Point – przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły doboru właściwego tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionek, tworzenie tabel i wykresów)

Literatura:

1. Grover Ch., MacDonald M., Moore E. - Office 2007 PL nieoficjalny

podręcznik.

2. Gołaszewski J. - Informatyka w zarysie.

3. Biernat J. – Architektura komputerów.

4. Erd A. - Podstawy informatyki z przykładami.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma wiedzę z zakresu informatyki i potrafi wykorzystać tą wiedzę na zajęciach z przedmiotów związanych z biologią

zna edytor tekstu i program do przygotowania prezentacji w takim zakresie że potrafi wykorzystać tą wiedzę w praktyce, m.in. podczas zajęć seminaryjnych

zna arkusz kalkulacyjny w takim stopniu że potrafi skorzystać z niego przy analizowaniu wyników doświadczeń przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi zastosować odpowiednie i nieskomplikowane algorytmy i programy komputerowe do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych

potrafi przygotować profesjonalnie prezentacje (teksty) na seminaria i konferencje z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i ich oprogramowaniu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć sprawdziany z każdego modułu zajęć oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Olga Jarnecka, Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Olga Jarnecka, Michał Kmiecik, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Olga Jarnecka, Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)