Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.TI.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem możliwości podstawowych programów pakietu Microsoft Office. Na zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie, każdy przy komputerze.

Pełny opis:

Edytor tekstu (MS Word): Przypomnienie podstawowych zasad tworzenia dokumentu tekstowego. Formatowanie tekstu, dostosowywanie i tworzenie nowych stylów w galerii style. Zarządzanie stylami.

Wstawianie oraz zaawansowane formatowanie tabeli. Tworzenie schematów blokowych oraz grafik SmartArt. Automatyczne dodawanie spisu ilustracji oraz spisu tabel.

Wstawianie oraz edytowanie równań i formuł za pomocą równania wbudowanego. Dodawanie lub zmienianie źródeł, cytatów i bibliografii. Automatyczne dodawanie spisu treści.

Tworzenie prezentacji multimedialnych (MS Power Point): Poznanie podstawowych zasad tworzenia prezentacji multimedialnych. Tworzenie, edytowanie i zapisywanie szablonu prezentacji. Stosowanie utworzonego szablonu do nowej prezentacji. Stosowanie niestandardowych i zaawansowanych efektów animacji. Tworzenie w prezentacji tabel, schematów oraz wykresów.

Arkusz kalkulacyjny (MS Excel); Podstawowe zadania w programie Excel. Tworzenie nowego skoroszytu, wprowadzanie danych, stosowanie obramowania oraz cieniowania komórek, tworzenie prostych formuł z użyciem adresowania względnego, bezwzględnego oraz mieszanego. Stosowanie różnych formatów komórek (ogólne, liczbowe, walutowe).

Zastosowanie zaawansowanych opcji edycji. Rozszerzanie formatów i formuł zakresu danych. Omówienie użycia zaawansowanych funkcji m.in. użycie funkcji zagnieżdżonych z użyciem adresowania względnego, bezwzględnego oraz mieszanego. Jak unikać niepoprawnych formuł.

Tworzenie zaawansowanych wykresów. Zastosowanie różnych typów wykresów (liniowy, słupkowy, kołowy). Tworzenie wykresów złożonych poprzez łączenie różnych typów wykresów. Formatowanie elementów wykresu.

Poprawne importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego. Sortowanie oraz filtrowanie danych. Zastosowanie formatowania warunkowego.

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu. Tworzenie podsumowań i raportów tabeli przestawnych. Rozbudowywanie tabeli przestawnych.

Literatura:

1. Nancy Conner, Matthew MacDonald. Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Wydawnictwo Helion. 2011

2. Piotr Wróblewski. MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko. Wydawnictwo Helion. 2011

3. https://support.microsoft.com/pl-pl/office

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie techniki służące do opisu i analizy danych z uwzględnieniem dostępnych narzędzi informatycznych.

Potrafi stosować dostępne narzędzia informatyczne służące do opisu i analizy danych.

Jest gotów do rozwiązywania problemów, w tym umiejętnego opisu danych w pracach projektowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy wykonać ponad 50% zadań realizowanych na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Olga Jarnecka, Michał Kmiecik, Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Otwinowska-Mindur
Prowadzący grup: Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)