Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinżynieria rozrodu w akwakulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ROZ.SM.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria rozrodu w akwakulturze
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 1 sem. obowiązkowe II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Akwakultura obejmuje hodowlę słodkowodnych i morskich gatunków ryb, skorupiaków (krewetki), mięczaków (ostrygi, małże, ślimaki) i roślin wodnych. Kontrolowany rozród hodowanych osobników jest podstawowym elementem zapewniającym wzrost efektywności produkcji, jak też umożliwia genetyczne doskonalenie hodowanych gatunków. W ramach przedmiotu omawiane będą najnowsze metody stosowane w kontrolowanym rozrodzie ryb oraz wodnych bezkręgowców, problemy jakie występują w procesie ich dojrzewania płciowego i rozmnażania w warunkach kontrolowanego środowiska hodowlanego (w przypadku ryb są to najczęściej zaburzenia w dojrzewaniu komórek jajowych, brak spontanicznej owulacji, zła lub niedostateczna ilość i jakość spermy). Ponadto omówione zostaną genetyczne metody oddziaływania na procesy związane z rozrodem u ryb, w tym między innymi techniki gynogenezy, androgenezy, poliploidyzacji czy technologia transgeniczna.

Pełny opis:

Akwakultura to termin, który oznacza hodowlę słodkowodnych i morskich gatunków ryb, skorupiaków (krewetki), mięczaków (ostrygi, małże, ślimaki) i roślin wodnych. Jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności na świecie. Dalszy, nieprzerwany jej rozwój wiąże się z różnymi formami doskonalenia dotychczas stosowanych metod produkcji, pozwalającymi na osiąganie coraz wyższych wskaźników produkcji. Kontrolowany rozród hodowanych osobników jest podstawowym elementem zapewniającym wzrost efektywności produkcji, jak też umożliwia genetyczne doskonalenie hodowanych gatunków. W ramach przedmiotu omawiane będą najnowsze metody stosowane w kontrolowanym rozrodzie ryb oraz wodnych bezkręgowców, problemy jakie występują w procesie ich dojrzewania płciowego i rozmnażania w warunkach kontrolowanego środowiska hodowlanego (w przypadku ryb są to najczęściej zaburzenia w dojrzewaniu komórek jajowych, brak spontanicznej owulacji, zła lub niedostateczna ilość i jakość spermy). Przedstawione będą też techniki prowokowania owulacji i spermacji u tych gatunków przy pomocy dostępnych preparatów hormonalnych - techniki te stosowane są również w przypadku koniecznej synchronizacji ostatniego etapu dojrzewania oocytów i owulacji u samic ryb w warunkach chowu przemysłowego. Ponadto omówione zostaną genetyczne metody oddziaływania na procesy związane z rozrodem u ryb, w tym między innymi techniki gynogenezy, androgenezy, poliploidyzacji czy technologia transgeniczna.

Literatura:

Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

Compendium of animal reproduction. Intervet 2006.

Hormones and reproduction of vertebrates. Fishes. Norris D.O., Lopez K.H . Academic Press 2011

Łuczyński M., Brzuzan P., Jankun M. - Genetyka ryb. Zeszyt 1 - Wydawnictwo IRS 2003

Materiały internetowe FAO

State of world aquaculture FAO

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę w zakresie hormonalnej kontroli dojrzewania płciowego i rozrodu ryb oraz bezkręgowców wodnych, posiada wiedzę na temat czynników środowiska i ich oddziaływania na dojrzewanie płciowe i rozród ryb oraz bezkręgowców wodnych, posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod stymulowania rozrodu w hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb jak również szczegółową wiedzę w zakresie genetycznych metod kontroli rozrodu stosowanych w akwakulturze.

Umiejętności:

Student posiada umiejętność doboru i modyfikacji technik i technologii w celu rozwiązania szczegółowych problemów z zakresu kontrolowanego rozrodu ryb i bezkręgowców wodnych.

Kompetencje społeczne: Student jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w zakresie hodowli ryb i bezkręgowców wodnych, wykazuje przedsiębiorczość w działaniach zmierzających do zastosowania wiedzy z zakresu bioinżynierii zwierząt w hodowli ryb i bezkręgowców wodnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Paweł Szczerbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.