Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ASP.SM.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 1 sem. obowiązkowe II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, religijnymi i naukowymi dotyczącymi relacji człowieka do świata zwierząt, w tym do zwierząt hodowlanych. Studenci zdobędą wiedzę, która może im pomóc zrozumieć ludzkie postawy wobec zwierząt w ujęciu historycznym, współcześnie a także w przyszłości. Pozyskana wiedza może sprawić, że zyskają oni umiejętność właściwej oceny etycznej postępowania ze zwierzętami w kolejnych latach studiów i w dalszej swej działalności, dzięki czemu staną się osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta, z którymi będą mieli kontakt a także będą umieli jasno i precyzyjnie argumentować na rzecz swojej postawy w relacjach z innymi ludźmi w zakresie tematyki przedmiotu.

Forma zaliczenia: test pisemny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, religijnymi i naukowymi dotyczącymi relacji człowieka do świata zwierząt, w tym do zwierząt hodowlanych. Studenci zdobędą wiedzę, która może im pomóc zrozumieć ludzkie postawy wobec zwierząt w ujęciu historycznym, współcześnie a także w przyszłości. Pozyskana wiedza może sprawić, że zyskają oni umiejętność właściwej oceny etycznej postępowania ze zwierzętami w kolejnych latach studiów i w dalszej swej działalności, dzięki czemu staną się osobami odpowiedzialnymi za zwierzęta, z którymi będą mieli kontakt a także będą umieli jasno i precyzyjnie argumentować na rzecz swojej postawy w relacjach z innymi ludźmi w zakresie tematyki przedmiotu.

Forma zaliczenia: test pisemny.

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, studentom poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

4. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

5. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

6. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze zootechniki; jest zmotywowany, aby dbać o dobrostan zwierząt; jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę; rozumie złożoność problemów moralnych związanych z użytkowaniem zwierząt, wynikających z uwarunkowań filozoficzno-etycznych.

Tematyka wykładów jest następująca (w sumie 20 godzin wykładów):

1. Filozofowie starożytni a świat zwierząt.

2. Religie a zwierzęta – judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm.

3. Postrzeganie zwierząt przez człowieka w okresie od Średniowiecza do XIX wieku.

4. Naukowe i paranaukowe podejście człowieka do zwierząt w wieku XX i obecnie.

5. Myśl ekofilozoficzna, etyka środowiskowa oraz filozofia praw zwierząt a relacje człowiek-zwierzę.

6. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej, etyka badań i testów na zwierzętach oraz etyka w biotechnologii.

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura:

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, studentom poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K. 2010. Ocena etyczna produkcji zwierzęcej. Przegląd Hodowlany, 5, 29-31.

2. Mepham B. 2008. Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

3. Sandoe P., Christiansen S.B. 2008. Ethics of animal use. Blackwell Publishing.

4. Chmurzyński J.A. 2000. Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych. The Peculiarity of Man, Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło, vol. 5, 2000, 259-271.

5. Ślipko T. 2002. Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. ss. 435.

6. Bekoff M.A. 1998. Encyclopedia of Animal Rights & Animal Welfare. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Absolwent zna i rozumie relacje człowiek-zwierzę w kontekście aspektów etyczno-moralnych w przeszłości i występujących współcześnie.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności działań człowieka w obszarze zootechniki; jest zmotywowany, aby dbać o dobrostan zwierząt; jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z relacjami człowiek-zwierzę; rozumie złożoność problemów moralnych związanych z użytkowaniem zwierząt, wynikających z uwarunkowań filozoficzno-etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.