Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia zwierząt i człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANAT.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zwierząt i człowieka
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do kursu. Podstawowe pojęcia anatomiczne.

Podstawy histologii – rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanki łączne oporowe – chrząstka i kość. Tkanki

nabłonkowe.

Szkielet. Typy kości. Szkielet osiowy ssaka. Szkielet kończyn.

Artrologia – połączenia między kośćmi.

Tkanka mięśniowa. Ogólna budowa mięśnia. Podział anatomiczny i fizjologiczny mięśni.

Splanchnologia: stosunki otrzewnowe w jamie brzusznej ssaka, opłucna, osierdzie.

Układ pokarmowy ssaków. Różnice w budowie u.p. między ssakami roślinożernymi a mięsożernymi.

Specyfika układu pokarmowego człowieka

Układ oddechowy ssaków - jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca.

Układ krwionośny i układ limfatyczny ssaków.

Tkanka nerwowa. Centralny i obwodowy układ nerwowy oraz narządy zmysłów ssaków.

Anatomia narządów wewnątrzwydzielniczych ssaków.

Układ powłokowy ssaków: budowa skóry i jej wytwory.

Układ moczowy ssaków.

Budowa męskiego i żeńskiego układu rozrodczego ssaków.

Anatomia ptaków.

Tematyka ćwiczeń:

Wprowadzenie do zajęć. Zasady pracy i BHP w pracowni prosektoryjnej. Budowa ogólna i typy kości.

Osteologia: budowa czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej ssaków hodowlanych i człowieka.

Osteologia: szkielet kończyn ssaków hodowlanych i człowieka.

Typy połączeń między kośćmi.

Miologia - typy mięśni, najważniejsze mięśnie w ciele ssaka.

Układ pokarmowy: jama ustna, przełyk, żołądek.

Układ pokarmowy: jelita, wątroba, trzustka.

Układ oddechowy – jama nosowa, krtań, tchawica, płuca.

Układ krwionośny i limfatyczny: serce, naczynia krwionośne, naczynia i narządy limfatyczne.

Układ moczowy ssaków.

Układ rozrodczy żeński ssaków.

Układ rozrodczy męski ssaków.

Układ powłokowy ssaków. Gruczoł mlekowy. Wytwory naskórka – włosy, opuszki palców, pazury, racice.

Egzenteracja owcy.

Anatomia i ezgenteracja ptaka.

Literatura:

Podstawowa:

Przespolewska H. i wsp. 2014. Podstawy anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra,

Warszawa.

Konig H.E., Liebech H-G. 2015. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas

i podręcznik. Galaktyka. Poznań.

Netter F.H. 2011. Atlas anatomii człowieka Nettera. Elsevier Urban.

Uzupełniająca:

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F. 2011. Anatomia zwierząt tom I-III. Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa.

Mescher A.L., Wiaderkiewicz R., Kmieć Z. 2020. Histologia Junqueira. Podręcznik i atlas.

Edra Urban & Partner, Wrocław.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Obecność na zajęciach, uzyskanie minimum 50% punktów z pisemnych

kolokwiów cząstkowych. Ocena z ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej z kursu.

Wykład:

Pisemny egzamin końcowy (pytania testowe + pytania otwarte). Na ocenę

pozytywną należy uzyskać minimum 50% punktów. Ocena z egzaminu stanowi

60% oceny końcowej z kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska-Dul, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)