Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management of Mountain Uneven-Aged Forests

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.2.MUAF.SC.ECTIE.L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Management of Mountain Uneven-Aged Forests
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The course is designed to solve problems connected with management of uneven-aged forest. Firstly, the functions of forest are recognized and then, with respect to main function, management directions are assumed. During the course students are learnt: the method of forest inventory with control sample plots as well as calculate yield and formulate management plans for uneven-aged forest.

Pełny opis:

The course is designed to solve problems connected with management of uneven-aged forest. Firstly, the functions of forest are recognized and then, with respect to main function, management directions are assumed. During the course students are learnt: the method of forest inventory with control sample plots as well as calculate yield and formulate management plans for uneven-aged forest.

1. Multifunctional forestry. Forest functions. Relationship between function and structure of forest as well as management directions.

2. Forest inventory in uneven – aged stands. Statistical – mathematical method of control and inventory of forest: theoretical basics of method, principles of establishing net of control plots,

3. Processes of forest development.

4. Yield in uneven-aged forest. Management plans

1. Project of forest delineation. Division of forest on control units.

2. Calculation of feature of trees and stand using data from sample plots.

3. Analysis of processes of mortality and survival of trees using data from 30 years control period.

4. Calculation of yield for uneven-aged stands.

5. Project of management plan.

Visiting stands with different functions and different structure (uneven-aged stands with balanced and differential DBH structure, nurse stands, seed stands). Localization of boundary of control units and net of sample plots. Measurement on control sample plots.

Literatura:

Bettinger P. Boston K. Siry J.P. Grebner D.L. 2009. Forest Management and planning. Elsevier;

Meyer H.A. 1952. Structure, growth, and drain in balanced, uneven-aged forests. J. For., 52, 85−92.

Banaś J. 2002. Probability of survival and diminution of trees in size gradation for the uneven-aged fir (Abies alba Mill.) forest. Forestry, 5, 13−19.

Banaś J. 2006. Influence of number of control sample plots on the accuracy of statistical-mathematical system of inventory. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 5(1) 2006, 5−12.

Metody i kryteria oceniania:

oral exam

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)