Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tissue Cultures for Crop Improvement

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1.TCCI.SC.ECTIE.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tissue Cultures for Crop Improvement
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://erasmus.ur.krakow.pl/zasoby/45/Ttissue%20cultures%20for%20crop%20improvement.docx
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

To impart knowledge to the students on the various techniques of plant tissue culture, principles of plant biotechnology and their role in crop improvement. Valuable hands-on training to those interested in careers in plant breeding and biotechnology.

Pełny opis:

Lectures

1. Introduction, history, major concepts and importance

2. In vitro pollination and fertilization

3. Micropropagation and somatic embryogenesis

4. Haploid production

5. Somaclonal variation

6. Meristem culture and pathogen-free plants

7. Interspecific crossing and embryo-rescue

8. Somatic hybridization

9. In vitro selection

10. Critical review of selected articles

Lab practicals

1. In vitro pollination

2. Micropropagation

3. Androgenesis and gynogenesis

4. Embryo-rescue

5. Protoplast cultures

Literatura:

1. B. N. Sathyanarayana 2007. Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols I. K. International Pvt Ltd

2. Plant Propagation by Tissue Culture 2008. Edited by Edwin F. George, Michael A. Hall, Geert-Jan De Klerk. Springer

3. Internet resources

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)