Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reclamation and Ecology of Post-mining and Post-industrial Sites

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E.1.REPM.SC.ECTIE.L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reclamation and Ecology of Post-mining and Post-industrial Sites
Jednostka: Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course deals with reclamation concept and treatments on post-mining sites and addresses especially the issue of forest reclamation. The course includes landscape development and management background; ecology of post-mining sites, especially succession of forest ecosystem, plant and soil development; criterions of reclamation process assessment. Some issues of ecological engineering on post-industrial areas are included, as well.

Pełny opis:

Lectures: 1. Reclamation – introduction, definition, legislation background, post-mining areas balance, landscape recovery, reclamation to forest, reclamation treatments, examples of reclamation strategies from Poland and another countries.

2. Post-mining ecosystem – concepts and management (part I): forest ecosystem development on post-mining sites, soil forming process and plant succession, mine soils classification, criterion for reclamation assessment.

3. Post-mining ecosystem – concepts and management (part II): forest ecosystem development on post-mining sites – biomass productivity, nutrient accumulation and relationships in ecosystem on reclaimed sites, tree stand nutrient supply, tree stand stability

4. Some issues of ecological engineering and risks assessment on post-mining sites: technical and biological methods for stabilization of post-mining wastes, mining water drainage, soil pollution around post-mining and industrial objects

Classes:

1. Workshop: discussion on reclamation and post-industrial areas’ matter, strategies for reclamation exemplified by selected post-mining sites;

2. Final evaluation of experiences and conclusions

Field training: visit to selected post-mining site reclaimed to forest and post-industrial sites on extremely disturbed forest ecosystem:

• 1 day - landscape management of mine sites, reclamation treatments, forest management on reclaimed post-mining sites, sustainability development of post-mining sites; practical course on soil-forming process and soil classification of reclaimed mine soils, biodiversity as ecological criterion of reclamation assessment;

• 2 day - forest ecosystem under Zinc and Lead industry’s impact (characteristic of non-ferrous industry influence in Olkusz region; heavy metal impact on forest ecosystem).

Literatura:

• Barnhisel R. I., Darmody R. G., Daniels W. L., (ed.). 2000. Reclamation of drastically disturbed lands. Number 41 in the series Agronomy, Madison, Wisconsin USA Publishers

• Nathanail C. R., Bardos R. P. 2004. Reclamation of contaminated land. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England

Selected scientific papers (supplied by lecturer):

• Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. Soil organic matter, C and N accumulation during natural succession and reclamation in an opencast sand quarry (southern Poland). Archives of Agronomy and Soil Science, 53 (5): 473 – 483

• Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. An assessment of energy efficiency in reclamation to forest. Ecological Engineering 30: 341-348

• Pietrzykowski M. 2008. Soil and plant communities’ development and ecological effectiveness of reclamation on a sand mine cast. Journal of Forest Science, 54 (12): 567-578.

Pietrzykowski 2015. recklamation and reconstruction of terrestrial ecosystem on mine sites. available at http://wl.ur.krakow.pl/zasoby/3/chapter_Pietrzykowski2014.pdf

Efekty uczenia się:

Student has a knowledge about basic elements of restored ecosystem, technology of reclamation, risk assessment, and monitoring of developed ecosystem on disturbed sites exemplified on different mine sites in Poland and in the World.

Student can actively discuss in the group about studied issues and developed the impact of certain mine, industrial and reclamation activity on the environment in regional and global scale

Metody i kryteria oceniania:

oral (power point timely limited) presentation on studied issues

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)