Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.TECHNIKI.SD.DXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Education
Nazwa przedmiotu: Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z podstawową wiedzą dotyczącą kształcenia wielostronnego obejmującego różne strategie i techniki oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

Pełny opis:

Założenia treści i efektów kształcenia adresowane są do przyszłych nauczycieli akademickich, dla których wiedza z zakresu planowania

efektywnej realizacji procesu kształcenia w szkole wyższej jest niezbędnym elementem kompetencji zawodowych. Program obejmuje

podstawowy zakres tematyczny współczesnej dydaktyki w szkolnictwie wyższym będący podstawą do formowania metodyki pracy

nauczyciela akademickiego.

Punktem odniesienia są prawidłowości uczenia się dorosłych w pierwszej fazie okresu „wczesnej dorosłości”. W programie kursu

omawiane są zagadnienia dotyczące prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania.

Literatura:

1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2010

2. Francuz W.M., Dydaktyka w nowej szkole zawodowej. Wyd. PK, Kraków 2004

3. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 2012

4. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2007

5. Pease A. i B., Mowa ciała. Rebis, Poznań 2009

6. Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. ITE - PIB, Radom 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

UR3_WO8 posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii związanej z podstawowymi pojęciami z pedagogiki oraz technikami kształcenia

UR3_WO8 posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI

UR3_UO8 analizuje i charakteryzuje podstawowe prawidłowości dotyczące zagadnień pedagogicznych

UR3_UO8 potrafi samodzielnie poszukiwać i poszerzać wiedzę pedagogiczną z literatury i innych źródeł, dokonywać interpretacji i wyciągać wnioski oraz prezentować je w postaci "mapy myśli"

UR3_UO8 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

UR3_UO8 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KOMPETENCJE

UR3_KO5 docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej w życiu oraz pracy zawodowej w połączeniu z posiadanymi kompetencjami specjalistycznymi

UR3_KO2 docenia potrzebę stałego dokształcania się i doskonalenia

UR3_KO4 potrafi współpracować z innymi mistrzami i ekspertami

UR3_KO4 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i zdolny do porozumiewania się z ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje:

- aktywność na poszczególnych zajęciach,

- wykonanie i zaprezentowanie elementów obudowy dydaktycznej do zaplanowanych zajęć,

- przedstawienie konspektu zajęć z uwzględnieniem aktywizujących metod kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Węc
Prowadzący grup: Beata Romek, Klaudia Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Węc
Prowadzący grup: Beata Romek, Klaudia Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.