Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej-zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.TECHNIKI.ND.DXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej-zaoczne
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z podstawową wiedzą dotyczącą kształcenia wielostronnego obejmującego różne strategie i techniki oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

Pełny opis:

Wykłady 10 godzin:

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. Etapy procesu kształcenia, obudowa dydaktyczna i baza do różnych rodzajów zajęć. Podstawowe pojęcia z pedagogiki. Etapy edukacji i pracy zawodowej, wychowanie, kształcenie, uczenie się i nauczanie. Międzynarodowy wymiar edukacji. Standardy kwalifikacji zawodowych. Dobre obyczaje w nauce. Wystąpienia publiczne.

Typy osobowości i ich znaczenie w relacjach międzyludzkich. Poprawna komunikacja werbalna: sztuka tworzenia pełnego komunikatu, analiza wewnętrznych stanów biorących udział w komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: zależności przestrzenne; szczegółowa analiza gestów i postawy ciała; mimika twarzy a emocje. Para-język: artykulacja, rezonans, tempo mówienia, siła głosu, wysokość dźwięku. Metakomunikaty oraz modyfikatory werbalne.

Ćwiczenia 10 godzin:

Aktywizujące techniki i metody kształcenia w standardach kwalifikacji zawodowych (gry dydaktyczne, symulacje, dyskusje). Pracownik nauki jako twórca, mistrz, nauczyciel, opiniodawca, ekspert, krzewiciel wiedzy, członek społeczeństwa. Tworzenie "map myśli".

Analiza typów osobowości poprzez Kwestionariusz osobowościowy Taylor'a Hartman'a. Sprawdzenie swojego stylu myślenia, przedsiębiorczości.

Koncepcja, opracowanie i autoprezentacja - własnego "herbu" z uwzględnieniem: pracy, hobby, stosunku do ludzi oraz wartości w życiu. Sztuka słuchania oraz sztuka mówienia. Przykłady metakomunikatów. Mowa ciała w praktyce.

Literatura:

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2010

Francuz W.M., Dydaktyka w nowej szkole zawodowej. Wyd. PK, Kraków 2004

Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 2012

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2007

Pease A. i B., Mowa ciała. Rebis, Poznań 2009

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. ITE - PIB, Radom 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

UR3_WO8 posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii związanej z podstawowymi pojęciami z zakresu pedagogiki oraz technik kształcenia

UR3_WO8 posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń

UMIEJĘTNOŚCI

UR3_UO8 analizuje i charakteryzuje podstawowe prawidłowości dotyczące zagadnień pedagogicznych

UR3_UO8 samodzielnie poszukuje i poszerza wiedzę pedagogiczną z literatury i innych źródeł, dokonuje interpretacji i wyciąga wnioski oraz je prezentuje w postaci "mapy myśli"

UR3_UO8 posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

UR3_UO8 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KOMPETENCJE

UR3_KO5 docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej w życiu oraz pracy zawodowej w połączeniu z posiadanymi kompetencjami specjalistycznymi UR3_KO2 docenia potrzebę stałego dokształcania się i doskonalenia

UR3_KO4 potrafi współpracować z innymi mistrzami i ekspertami

UR3_KO4 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i zdolny do porozumiewania się z ludźmi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje:

- aktywność na poszczególnych zajęciach,

- wykonanie i zaprezentowanie "herbu",

- przedstawienie "mapy myśli" do wybranego tematu, wizualizacja treści,

- wypełnienie przykładowych kwestionariuszy testów.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Węc
Prowadzący grup: Klaudia Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Romek
Prowadzący grup: Beata Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Żyra
Prowadzący grup: Leszek Żyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Romek
Prowadzący grup: Beata Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.