Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej-e'lerning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.TECHNIKI.E.SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki kształcenia i kom.interpersonalnej-e'lerning
Jednostka: Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności doktorantów w zakresie komunikacji interpersonalnej i kształcenia wielostronnego, z wykorzystaniem technik i narzędzi e learningowych – komunikacji elektronicznej i na odległość.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne 15 godzin:

1. E-learning w społeczeństwie informacyjnym – podstawowe pojęcia. Ramy prawne komunikowania się i kształcenia na odległość. Czym jest a czym powinien być e-learning – analiza przypadków. Techniki komunikowania się i kształcenia wykorzystujące narzędzia współczesnej elektroniki – analiza przypadków. (3 godziny)

2. Specyfika komunikacji i zachowania ludzi w środowisku internetowym. Zasady net etykiety. Anonimowość w sieci. Ochrona praw osobowych. Obsługa narzędzi komunikacji oraz serwisów usług internetowych. Funkcjonalność serwisów i technologii społecznościowych. (3 godziny)

3. Obsługa narzędzi komunikacji elektronicznej (synchronicznej i asynchronicznej) i pracy grupowej (współdzielenie dokumentów, praca wspólna). (3 godziny)

4. Platformy nauczania zdalnego i na odległość – funkcjonalność i obsługa. (3 godziny)

5. Aspekty prawne edukacji zdalnej – podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych: prawa osobiste i majątkowe, użytek dozwolony, zasady i rodzaje udzielania licencji, warianty licencji otwartych: GNU, Creative Commons. Regulacje prawne w zakresie ochrony praw osobowych. Bezpieczeństwo w sieci Internet. (3 godziny)

Literatura:

• CLARKE Alan, e-learning – nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2007

• Plebańska M., 2011. E-learning. Tajniki edukacji na odległość. C.H.Beck. ISBN: 978-83-255-1920-9

• Bednarek J., Lubina E. 2008. Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. PWN. ISBN: 978-83-01-15471-4

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Zna podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie ochrony praw osobowych

• Zna funkcjonalności i zasady obsługi narzędzi komunikacji oraz serwisów usług internetowych.

umiejętności:

• Zna zasady publikacji informacji w Internecie i potrafi praktycznie je wykorzystać.

• Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, przetwarzać i porządkować informacje zamieszczone w Internecie.

• Potrafi w praktyce stosować różne rodzaje narzędzi komunikacji zdalnej, a w szczególności: narzędzi umożliwiających przekazywanie uczestnikom zajęć różnego rodzaju komunikatów, narzędzi umożliwiających prowadzenie dyskusji w trybie synchronicznym i asynchronicznym, narzędzi ułatwiających pracę grupową.

• Posiada umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania komunikatów na odległość o różnym charakterze (dydaktyczne, informacyjne, motywujące), zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

kompetencje społeczne:

• Potrafi przekazywać wzorce poprawnego zachowania w Internecie, promować wartości i normy regulujące sytuacje społeczne i edukacyjne

• Jest otwarty na nowe technologie w obszarze komunikowania się i nauczania na odległość. Ma świadomość konieczności pogłębiania wiedzy i ustawicznego doskonalenia umiejętności w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

- aktywność na poszczególnych zajęciach

- współopracowanie dokumentu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi pracy grupowej

- moderowanie i udział w dyskusji realizowanej w formie forum dyskusyjnego

- test z aspektów prawnych edukacji zdalnej, licencji, ochrony praw osobowych i bezpieczeństwa w sieci Internet.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: e-learning, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Molenda
Prowadzący grup: Krzysztof Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
e-learning - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: e-learning, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Molenda
Prowadzący grup: Krzysztof Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.