Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody kształcenia w dydaktyce szoły wyższej-e'lerning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.METODY.E.SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody kształcenia w dydaktyce szoły wyższej-e'lerning
Jednostka: Zakład Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności doktorantów w zakresie metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i technik e-learning, w środowisku dydaktycznym uczelni wyższej. Przedmiot ten jest kontynuacją przedmiotu ‘Techniki kształcenia i komunikacji interpersonalnej – e-learning’

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne 15 godzin:

1. Kształcenie na odległość w uczelniach wyższych – aspekty prawne. Uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – porównanie z nauczaniem tradycyjnym – analiza przypadków. Zasady przekazu treści dydaktycznych w zdalnej edukacji (3 godziny)

2. Przygotowanie procesu dydaktycznego w formie e-learning: określanie potrzeb edukacyjnych osób uczących się, formułowanie i modyfikowanie celów dydaktycznych, szacowanie nakładów pracy uczestników zajęć zdalnych, dobieranie metod i technik nauczania e-learningowego do założonych celów dydaktycznych. Tworzenie scenariusza zajęć e-learningowych (3 godziny)

3. Przygotowanie procesu dydaktycznego w formie e-learning c.d.. Projektowanie ćwiczeń i zadań służących utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy i umiejętności osób uczących się – quizy, testy, lekcje interaktywne, moderowane fora dyskusyjne, zadania pisemne i projekty. Praca z materiałem graficznym i multimedialnym. (3 godziny)

4. Realizacja procesu dydaktycznego – przeprowadzenie zajęć w oparciu o przygotowany samodzielnie scenariusz i opracowany kurs e-learningowy. (3 godziny)

5. Ocena skuteczności dydaktycznej i jakości procesu nauczania realizowanego w formie e-learning: metody pomiaru dydaktycznego dostosowane do zajęć w formie e-learning, ocena jakości materiałów dydaktycznych pod kątem ich przydatności do nauczania w formie zdalnej, ocena przydatności metod dydaktycznych i narzędzi komunikacji, ocena jakości prowadzonych zajęć. (3 godziny)

Literatura:

• CLARKE Alan, e-learning – nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2007

• Plebańska M., 2011. E-learning. Tajniki edukacji na odległość. C.H.Beck. ISBN: 978-83-255-1920-9

• Bednarek J., Lubina E. 2008. Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. PWN. ISBN: 978-83-01-15471-4

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Zna podstawowe pojęcia związane z nauczaniem w formie e-learning

• Zna cechy charakterystyczne procesu nauczania w formie zdalnej, a w szczególności te, które odróżniają je od nauczania tradycyjnego

• Zna przebieg i uwarunkowania procesu uczenia się w formie zdalnej

• Zna potrzeby edukacyjne różnych grup odbiorców zdalnej edukacji

• Zna zasady przekazu treści dydaktycznych w zdalnej edukacji

• Zna uwarunkowania oraz przebieg procesu projektowania i produkcji zasobów dydaktycznych dostosowanych do nauczania w formie e-learning

umiejętności:

• Potrafi formułować i modyfikować ogólne i operacyjne cele dydaktyczne

• Potrafi oszacować nakład pracy uczestnika zajęć prowadzonych w formie e-learning potrzebnych do osiągnięcia założonych celów.

• Potrafi dobrać i zastosować w praktyce różnorodne metody i techniki nauczania, a w szczególności metody aktywizujące, adekwatne do założonych celów dydaktycznych

• Potrafi projektować scenariusz zajęć zdalnych, ćwiczenia i zadania służące utrwalaniu oraz sprawdzaniu wiedzy i umiejętności osób uczących się

• Potrafi realizować proces nauczania w formie e-learning

• Potrafi zastosować metody pomiaru dydaktycznego, tj. ocenić osiągnięcia pojedynczych osób oraz całej grupy

• Potrafi ocenić jakość materiałów dydaktycznych pod kątem ich przydatności do nauczania w formie zdalnej

• Potrafi ocenić przydatność zastosowanych metod dydaktycznych oraz narzędzi komunikacji

• Potrafi samodzielnie lub we współpracy ze specjalistami planować wykonanie i/lub tworzyć grafikę oraz multimedialne materiały, pomoce i środki dydaktyczne

kompetencje społeczne:

• Potrafi przekazywać wzorce poprawnego zachowania w Internecie, promować wartości i normy regulujące sytuacje społeczne i edukacyjne

• Potrafi współpracować w grupie oraz z innymi specjalistami i ekspertami

• Jest otwarty na nowe technologie w obszarze komunikowania się i nauczania na odległość. Ma świadomość konieczności pogłębiania wiedzy i ustawicznego doskonalenia umiejętności w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

• aktywność na poszczególnych zajęciach

• zaprojektowanie scenariusza zajęć e-learningowych

• opracowanie materiałów dydaktycznych i dobór ćwiczeń aktywizujących do zaprojektowanego scenariusza zajęć

• przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej według zaprojektowanego scenariusza, w oparciu o wytworzone materiały dydaktyczne

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: e-learning, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Molenda
Prowadzący grup: Krzysztof Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
e-learning - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: e-learning, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Molenda
Prowadzący grup: Krzysztof Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
e-learning - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.