Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: C.F.SKE.N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy
Jednostka: Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
Grupy: Dietetyka, 4 sem, NM
Technologia Żywności, 3 sem, NM
Zajęcia humanistyczne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

WIEDZA - zna i rozumie:

historię, kulturę, produkty, kuchnię polską i europejską;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- pogłębiania swojej wiedzy z zakresu historii powszechnej i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu;

- przygotowywania projektów mających na celu rejestrację produktów tradycyjnych.

Pełny opis:

Wykłady:

Repetytorium z kultury eurepejskiej i historii kultury Polski

Zasady opracowania oferty turystycznej na bazie kultury i tradycji regionu

Produkty tradycyjne i kuchnia regionalna w kreowaniu rozwoju turystyki

Kreowanie produktu markowego - tradycyjnego i regionalnego

Ćwiczenia:

Prezentacje ofert w oparciu o historię i kulturę starożytną Europy

Prezentacje ofert w oparciu o historię i kulturę średniowieczną Europy

Prezentacje ofert w oparciu o historię i kulturę nowożytną Europy

Prezentacje ofert w oparciu o historię i kulturę współczesną Europy

Prezentacja kuchni regionalnej

Prezentacja aktów prawnych dot. turystyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Krasny P., Ziarkowski D. 2009. Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne. Wydawnictwo Proksenia, Kraków - Buczkowska K. 2008. Turystyka kulturowa. Wydawnictwo AWF w Poznaniu

- Szanduła M. (red.). 2013. Tradycja i współczesność kultury studenckiej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołątaja w Krakowie: wybrane aspekty fenomenu. Wydawnictwo Episteme, Kraków

Literatura uzupełniająca:

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 nr 10 poz. 68) - t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1168, z 2018 r. poz. 1633.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gielarowski
Prowadzący grup: Andrzej Gielarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)