Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka mikrobiologiczna chorób człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.DMC.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka mikrobiologiczna chorób człowieka
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z metodami diagnostycznymi bakterii, wirusów i drożdży. Przedstawione zostaną sposoby izolacji, hodowli i identyfikacji czynników etiologicznych chorób. Omówiona zostanie diagnostyka zakażeń wybranych układów i organów organizmu ludzkiego, jak również schematy diagnostyczne podstawowych badań (krew, mocz, itp.).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zasady pobierania materiału klinicznego. Fizjologiczna mikroflora człowieka

2. Patogeny ludzkie – wirusy

3. Diagnostyka skóry i tkanki podskórnej oraz ośrodkowego układu nerwowego

4. Diagnostyka układu oddechowego oraz gruźlicy i mykobakterioz

5. Diagnostyka układu pokarmowego oraz krwionośnego

6. Diagnostyka zakażeń układu moczowego i zakażeń przenoszonych drogą płciową

7. Zakażenia okołoporodowe oraz zakażenia szpitalne

Literatura:

1. Szewczyk E. M., (red.), 2005. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Irwing W., Boswell T., Ala’Aldeen D., 2008. Mikrobiologia medyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Winn W. Jr., Allen S., Janda W., Koneman E., Procop G., Schreckenberger P., Woods G., 2006. Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Lippincott Williams and Wilkins.

4. Tang Y-W., Stratton C. W., 2006. Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology, Springer.

5. Kunstyr I., (red), 1992. Diagnostic Microbiology for Laboratory Animals: Viruses, Bacteria, Chlamydia, Fungi and Parasites. John Wiley & Sons Inc.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna właściwości typowych patogenów i mikroorganizmów wywołujących choroby człowieka, ich najczęstsze pochodzenie, zasady izolacji i warunki, w których następuje ich rozwój.

2. Potrafi zaplanować procedurę postępowania diagnostycznego.

3. Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów będzie wystawiana na podstawie pisemnego egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)