Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacja metabolizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.7s.REM.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regulacja metabolizmu
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dokładne określenie procesów metabolicznych zachodzących w komórkach i interakcji wszystkich układów fizjologicznych. Student pozna etapy metabolizmu składników pokarmowych podczas różnych etapów rozwoju organizmu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1.Metabolizm węglowodanów – 2 h

2. Regulacja metabolizmu komórek wysp trzustkowych – 2 h

3. Metabolizm lipidów – 2 h

4. Tkanka tłuszczowa miejscem hormonów – 2 h

5. Metabolizm białek – 2 h

6. Metabolizm związków mineralnych – 2 h

7. Regulacja gospodarki wapnia i fosforu – 2h

8. Rola parathormonu i kalcytoniny-– 2h

9. Fizjologia procesów wzrostowych w kościach – 2h

10. Termoregulacja. Gorączka – 2h

11. Rola witamin w metabolizmie komórki – 2h

12. Regulacja pobierania pokarmu – 2h

13. Wskaźniki metaboliczne – 2h

14. Kontrola szlaków energetycznych w komórce – 2h

15. Udział hormonów w regulacji metabolizmu – 2h

Literatura:

Stryjer L. “Biochemia”, PWN (1997)

Traczyk W. “Fizjologia człowieka”, PZWL (1997)

Literatura uzupełniająca:

Maśliński S., Ryżewski J. „Patofizjologia” (2006)

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- przebieg podstawowych procesów metabolicznych zachodzących w komórkach

- etapy metabolizmu składników pokarmowych podczas różnych etapów rozwoju organizmu

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- wykazać różnicę w metabolizmie składników fizjologicznych

- przedstawić przebieg syntezy i rozkładu węglowodanów, białek i lipidów w organizmie zwierzęcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- pracy i współpracy w zespole

- bezpiecznego zaplanowania prostych doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie pisemne (100%)

Kryteria ogólne:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe ale zalecany staż w laboratorium badawczym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.