Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.6s.PRZ.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praca o charakterze badawczym, produkcyjnym lub konsultacyjnym w podmiotach gospodarczych lub jednostkach budżetowych związanych z profilem studiów np. firmy biotechnologiczne, laboratoria i pracownie analityczno-diagnostyczne, stacje oceny ras i odmian, firmy hodowlano-nasienne, instytucje powiązane z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i wykorzystujące procesy biotechnologiczne w cyklu produkcyjnym, instytuty naukowe, ośrodki badawcze itp.

Pełny opis:

Celem praktyki zawodowej jest przedstawienie zakresu działalności danej firmy i organizacji wykonywanych zadań w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach studiów na kierunku Biotechnologia. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi pozwoli studentowi na realizację w przyszłości pracy w wybranej branży przemysłu, zakładach badawczo-rozwojowych, laboratoriach diagnostycznych.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem danej firmy

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

analizować dane i formułować wnioski wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu poznanych technologii biotechnologicznych, ochrony środowiska, przemysłu spożywczego, itp. w praktycznej działalności firmy/ przedsiębiorstwa

wykonać proste analizy i doświadczenia wykorzystywane w danym zakładzie pracy zgodnie ze specyfiką studiowanego kierunku

wykonywać powierzone zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami BHP

doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, komunikować się z otoczeniem społeczno-gospodarczym z użyciem specjalistycznej terminologii

realizować powierzone zadania w sposób odpowiedzialny zarówno jako lider grupy, jak i członek zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w celu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie studiowanego kierunku

wzięcia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

zrozumienia ważności i znaczenia wpływu działalności biotechnologicznej na środowisko, zdrowie człowieka i jakość żywności

myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz podjęcia samodzielnej pracy i podejmowania decyzji

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie dzienniczka praktyk, egzamin ustny weryfikujący odbycie praktyki i uzyskane doświadczenie zawodowe (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czernicka
Prowadzący grup: Małgorzata Czernicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czernicka, Wojciech Wesołowski
Prowadzący grup: Małgorzata Czernicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wesołowski
Prowadzący grup: Wojciech Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Klimek-Chodacka, Wojciech Wesołowski
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.