Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s3.OOISX.SM.OZEBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiot jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania na środowisko inwestycji z zakresu energetycznych systemów technicznych (w tym OZE), a także zapoznanie

studentów z wymaganymi dokumentami (KIP, raport, opinie, postanowienia), metodami i narzędziami związanymi z procesem

OOŚ.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Aktualny stan prawny w zakresie oceny oddziaływania

na srodowisko (OOS) oraz wydawania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach (dyrektywy unijne oraz prawodawstwo

krajowe, w tym analiza rozporzadzeń wykonawczych

w zakresie OOŚ.

2. Zakres Karty informacyjnej o przedsięwzieciu (KIP) oraz Raportu OOS. Omówienie KIP oraz Raportu na przykładach.

3. Procedura OOS i przykłady z zakresy systemów energetycznych

4. Podstawowe oraz rozszerzone metody stosowanie do

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

5. Narzędzia wykorzystywane w ocenie oddziaływania na środowisko 6. Ocena ryzyka srodowiskowego w OOS.

7. Omówienie wytycznych i norm w zakresie IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczen), BAT (Najlepsze dostepne technologie) i BREF (dokumenty referencyjne), normy

ISO.

8. Najczęściej popełniane błędy w ocenie oddziaływania na środowisko.

9. Charakterystyka wybranych przedsięwzięć OZE i ich wpływu na środowisko.

10. Monitoring przyrodniczy.

Ćwiczenia:

1. Przygotowanie Karty Informacyjnej o Przedsiewzieciu

(KIP) z zakresu energetyki w tym OZE.

2. Ocena wpływu instalacji OZE lub zintegrowanego systemu energetycznego w budynku na środowisko (LCA) w programie

SIMA PRO

3. Wykorzystanie narzedzi pomiarowych (np. do pomiaru

hałasu) oraz narzędzi analizy przestrzennej (GIS) w kierunku

opracowania np. mapy propagacji hałasu, zapylenia, itp.

Literatura:

1. Wiatr I. 1995 Inżynieria ekologiczna. PTIE, Warszawa

2. Rakoczy B., Pchałek M. 2010 Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. WKP, Warszawa

3. Synowiec A., Rzeszot U. 1995 Poradnik - Oceny oddziaływania na środowisko. IOS, Warszawa

4. Pchałek M., Behnke M. 2009 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. C.H. Beck „ Warszawa

5. Biesiadka E. Nowakowski J. 2013. Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. UWM Olsztyn.

Efekty uczenia się:

OOS__SEB_W1 Student zna podstawowe akty prawne związane z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko (OOS), zna róznice pomiędzy podstawowymi dokumentami powstającymi w czasie oceny, a także identyfikuje poszczególne elementy procedury OOS

OOS_SEB_W2 Student zna metody zarządzania procedurą OOS, zna

narzędzia, metody, wytyczne i normy stosowane do

oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

OOS_SEB_U1 Student potrafi wskazac zalety i wady ocenianych inwestycji w zakresie ich oddziaływania na środowisko, a także przygotować analize tych inwestycji (KIP).

OOS_SEB_U2 Student samodzielnie ocenia wpływ inwestycji na środowisko, wykorzystując w tym celu oprogramowanie SimaPRO, interpretuje uzyskiwane wyniki i wyciąga wnioski.

OOS_SEB_K1 Student jest gotów do świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Z ćwiczeń projektowych studenci składają oceniane sprawozdania. Wiedza i kompetencje badanie są w formie krótkiego sprawdzianu wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzychczyk, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Anna Krakowiak-Bal, Mateusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzychczyk, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Anna Krakowiak-Bal, Mateusz Malinowski, Arkadiusz Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzychczyk
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Anna Krakowiak-Bal, Mateusz Malinowski, Arkadiusz Religa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.