Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integrowane systemy sterowania w budynkach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s3.ISSBX.SM.OZEBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowane systemy sterowania w budynkach
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie problematyki projektowania i eksploatacji nowoczesnych systemów odpowiedzialnych za sterowanie oraz zarządzanie tzw. inteligentnymi budynkami. Studenci projektują oraz programują systemy sterowania dla realizacji określonych funkcji w takich budynkach.

Pełny opis:

WYKŁADY 15 godz.

1. Pojęcie budynku inteligentnego Intelligent Building Systems – IBS. Cechy, właściwości, główne elementy składowe. Problematyka zintegrowanych systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków.

2. Systemy inteligentnego budynku. Integracja systemów. Sterowanie scentralizowane. Usługi systemów budynków inteligentnych.

3. Systemy informatyczne w zarządzaniu budynkami inteligentnymi. Building Management Systems – BMS.

4. Elementy sprzętowe systemów sterowania w budynkach: okablowanie, czujniki, sterowniki (kontrolery), elementy wykonawcze.

5. Inteligentne sensory. Inteligentne urządzenia wykonawcze.

6. Programowalne systemy sterowania PLC w sterowaniu budynkami inteligentnymi.

7. Systemy sieciowe stosowane w inteligentnym budownictwie. Magistrala sieciowa EIB. Systemy: LonWorks, LCN, KNX.

8. Wpływ systemów automatyzacji, sterowania i zarządzania na efektywność energetyczną budynków.

9. Systemy zarządzania budynków BMS – wymagania i rozwiązania (firmowe, SCADA, WEB).

ĆWICZENIA PROJEKTOWE 20 godz.

1. Projektowanie i programowanie systemu sterowania oświetleniem pomieszczeń w budynku inteligentnym (zastosowania czujnika natężenia światła).

2. Projektowanie i programowanie systemu sterującego dostępem do pomieszczeń.

3. Projektowanie i programowanie systemu sterującego markizami i żaluzjami.

4. Projektowanie i programowanie systemu sterującego ogrzewaniem i wentylacją pomieszczeń (wietrzenie).

5. Programowanie zdalnego sterowania systemem inteligentnego budynku (aplikacje sieciowe).

6. Programowanie zdalnego sterowania systemem inteligentnego budynku (aplikacje bezprzewodowe).

7. Programowanie układu sterowania mikroklimatem w pomieszczeniach (temperatura i wilgotność).

8. Projektowanie i programowanie układu sterowania źródłami odnawialnej energii (układ nadążny dla fotoogniw).

9. Integracja systemów sterowania - łączenie funkcji.

Literatura:

1. Niezabitowska E. (red.) 2014. Budynek inteligentny, Tom I, Potrzeby Użytkownika a standard budynku inteligentnego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

2. Mikulik J. 2009. Europejska Magistrala Instalacyjna. Rozproszony system sterowania bezpieczeństwem i komfortem, COSiW, Warszawa 2009.

3. Dechnik M., Moskwa Sz. 2017. Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości. Przegląd elektrotechniczny. Nr 9, 1-10.

4. Riley M. 2013. Inteligentny dom. Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino, systemu Android i zwykłego komputera. Wyd. Helion.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- budowę i funkcjonowanie elementów składowych integrowanych systemów sterowania w budynkach: (OG2_W04)

- problematykę rozwiązywania zadań inżynierskich związanych w projektowaniem mikroprocesorowych systemów sterowania: (OG2_W06)

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- zaprojektować kompleksowy mikroprocesorowy system sterowania do budynków oraz dobrać osprzęt pomiarowy i wykonawczy: (OG2_U11; OG2_U15)

- skonfigurować i zaprogramować zautomatyzowany mikroprocesorowy system sterowania realizujący wybrane funkcje w tzw. Inteligentnych budynkach: (OG2_U08; OG2_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- realizowania projektów w grupie z podziałem na zadania, wywiązuje się z stawianych mu zadań, jest otwarty na współpracę: (OG2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY

Zaliczenie pisemne: 50% udziału w ocenie końcowej modułu.

ĆWICZENIA

Ocena praktycznych umiejętności, projekt systemu sterowania budynkiem: 50% udziału w ocenie końcowej modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Stanisław Lis, Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tomasik
Prowadzący grup: Marcin Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.