Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt i certyfikacja energetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s3.ACEXX.SM.OZEBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyt i certyfikacja energetyczna
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką racjonalnego użytkowania energii w budownictwie: wiejskim, użyteczności publicznej, przetwórstwie rolno-spożywczym w kompleksowym ujęciu wymagań Krajowej AgencjiPoszanowania Energii. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z termomodernizacją

budynków, doborem źródeł energii, ekonomicznie uzasadnionych systemów ciepłowniczych i energetycznych uwzględniających alternatywne źródła energii, ocenę ekonomiczną efektywności energooszczędnych przedsięwzięć w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Studenci nabędą umiejętność sporządzenia

audytu energetycznego obiektu budowlanego. Aby sporządzić taki audyt studenci muszą posiąść umiejętność obliczenia zapotrzebowania w energię, tworzenia wariantów termomodernizacyjnych oraz obliczenia prostego okresu zwrotu poniesionych nakładów modernizacyjnych. P

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Metodyka wykonywania audytów energetycznych budynków

mieszkalnych - zasady opracowania audytu

Omówienie metod oceny opłacalności ekonomicznej

przedsięwzięć modernizacyjnych . Algorytm oceny opłacalności

przedsięwzięcia termmodernizacyjnego

Zasady obliczania zużycia energii w budynku mieszkalnym

Ocena stanu ochrony cieplnej budynków

Certyfikacja energetyczna budynków. Omówienie metodyki

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

budynków

Tematyka ćwiczeń:

Wyznaczenie współczynnika przewodzenia U ciepła przez

przegrody wielowarstwowe

Wykonanie audytu energetycznego dla przykładowego

budynku mieszkalnego

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

dla przykładowego budynku mieszkalnego

Literatura:

1. Snarska A. 2005 Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa

2. Rozporządznie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2015 r. 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Biuletyn Informacji Publicznej, Warszawa

3. Rozporządznie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. 2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Biuletyn Informacji Publicznej, Warszawa

4. Szul T. 2012 Charakterystyka energetyczna obiektów oświatowych na przykładzie wybranej gminy powiatu krakowskiegio . Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, Poznań

5. Szul T. 2015 Comparison of methods in the definition of home energy characteristics in the context of the European Union directives. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy., Zamość

6. Górzyński J. 2000 Audyting energetyczny Biblioteka fundacji Poszanowania Energii, Warszawa

Efekty uczenia się:

Zna metody opracowywania audytu i certyfikatu energetycznego

Potrafi sporządzić audyt i certyfikat energetyczny

obiektu budowlanego

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 3.0 Potrafi w sposób dostateczny omówić podstawowe zasady sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Na ocenę 4.0

Potrafi w sposób dobry omówić zasady sporządzania audytów energetycznych oraz metody obliczeń cieplnych na potrzeby sporządzania audytów i świadectw charakterystyki

energetycznej

Na ocenę 5.0

Potrafi w sposób szczegółowy omówić zasady sporządzania audytów energetycznych oraz metody obliczeń cieplnych na potrzeby sporządzania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej a także metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych

Umiejętności:

Na ocenę 3.0 potrafi wykonać podstawowe obliczenia cieplne na potrzeby sporządzania audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

Na ocenę 4.0

potrafi wykonać szczegółowe obliczenia cieplne na potrzeby sporządzania audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z oceną opłacalności przedsięwzięcia termmodernizacyjnego

Na ocenę 5.0

ocena formująca:

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania wartościowania

zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

ocena podsumowująca:

egzamin ustny (zaliczenie końcowe ustne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szul
Prowadzący grup: Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szul
Prowadzący grup: Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szul
Prowadzący grup: Tomasz Szul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.