Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy inżynierii produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.SIPZX.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy inżynierii produkcji zwierzęcej
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i zasady działania oraz obsługi technicznej maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz, pojenia, usuwania i składowania odchodów zwierzęcych, doju i schładzania mleka oraz innych, stosowanych w technologiach chowu zwierząt gospodarskich. Zdobywają także wiedzę z zakresu technologii produkcji pasz objętościowych suchych i soczystych oraz uwarunkowań eksploatacji parku maszynowego.

Nabywają umiejętność doboru maszyn do wykonywanej czynności z uwzględnieniem nakładów energetycznych i czasu pracy.

Pełny opis:

Wykłady

- Mechanizacja produkcji trzody chlewnej

- Mechanizacja produkcji drobiu - układy wentylacji i chłodzenia budynków inwentarskich

- Utrzymanie bydła - rodzaje obór dla krów mlecznych i bydła opasowego, systemy zadawania pasz, dodatkowe wyposażenie

- Systemy doju - parametry eksploatacyjne dojarek, dobór systemu doju

- Hale udojowe - roboty dojarskie - wyposażenie techniczne automatycznych systemów doju

- Mycie instalacji dojarskich - schładzanie mleka po doju, odbiór mleka surowego

- Usuwanie odchodów z budynków inwentarskich - składowanie nawozów naturalnych

- Produkcja objętościowych pasz suchych i soczystych

- Wyposażenie techniczne na fermach kóz, owiec i koni

Ćwiczenia

- Przygotowanie pasz - cel, metody

- Maszyny i urządzenia do przygotowania pasz - budowa, zasada działania

- Zadawanie pasz - paszociągi, stacje paszowe, autokarmidła

- Systemy pojenia zwierząt

- Dojarka mechaniczna - budowa, zasada działania

- Obsługa techniczna systemów doju i schładzania mleka

- Projekt technologii przygotowania i zadawania pasz, ścielenia i usuwania odchodów – dobór maszyn i urządzeń

- Dobór systemu doju i schładzania mleka

- Obliczenie czasu pracy maszyn

- Opracowanie karty technologicznej dla danej grupy zwierząt

- Obliczenie wskaźników czasów pracy i zużycia energii na fermie

Literatura:

Dojarka Mechaniczna – Kupczyk A., Mastyj A., Daniel Z., Gaworski M. 2003. Pro Agricola, Gietrzwałd.

Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej - Kuczewski J. Waszkiewicz Cz. 2007. SGGW. Warszawa

Mechanizacja produkcji zwierzęcej – Kowalik W., Lebiedowicz W., Siarkowski Z., Wrotkowski K. pod redakcją Kwieciński A. 1999. Wydawnictwo AR Lublin.

Standardy dla gospodarstw rolnych - poradniki: Systemy utrzymania bydła; systemy utrzymania świń; Systemy utrzymania drobiu: Systemy utrzymania owiec; Systemy utrzymania koni; Magazynowanie pasz; Magazynowanie nawozów naturalnych. 2004 IBMER. Warszawa w ramach projektu Phare PL/IB/200/AG/03.

Daniel Z. (2007). Organizacja pracy w przygotowaniu krów do doju. Inżynieria Rolnicza 6(94), s. 35-40

Daniel Z. (2008). Wpływ Mikroklimatu obory na mleczność krów. Inżynieria Rolnicz 9(107), s. 67-73.

Daniel Z. (2010). Ocena montażu i eksploatacji urządzeń do schładzania mleka. Inżynieria Rolnicza 1(119), s. 145-150.

Daniel Z. (2010). Ocena czasu pracy cystern samochodowych podczas skupu mleka. Inżynieria Rolnicza 7(125), s. 35-40.

Daniel, Z. (2013). Analiza nakładów pracy w różnych systemach doju. Inżynieria Rolnicza 3(145)T1, 17-23.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Definiuje pojęcia z zakresu maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej

- Opisuje budowę, zasadę działania, regulacje maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej

- Wskazuje oddziaływanie maszyn na dobrostan zwierząt

Umiejętności

- Planuje wyposażenie różnego rodzaju ferm

- Sporządza schematy technologiczne dla realizacji zadań na fermach

- Oblicza nakłady energii i czasu pracy oraz podstawowe wskaźniki eklsploatacyjne dla różnych typów ferm

Kompetencje

- ma świadomość ważności i rozumie wpływ wyposażenia gospodarstw na dobrostan zwierząt oraz wpływu tej produkcji na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z przeprowadzonych ćwiczeń

Oddanie projektu odpowiedź ustna

Egzamin pisemny z ograniczeniem czasowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Daniel
Prowadzący grup: Zbigniew Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Daniel
Prowadzący grup: Zbigniew Daniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.