Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkcja roślinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.PR2XX.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja roślinna
Jednostka: Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjasnienie zaleznosci rozwoju, plonowania i jakosci otrzymywanych plonów gatunków roslin uprawnych od zespołu warunków przyrodniczych, zabiegów agrotechnicznych i postepu hodowlanego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Technologie uprawy roślin okopowych

Technologie uprawy roślin oleistych

Technologie uprawy roslin motylkowych grubo i drobnonasiennych

Typologiczny podział użytków zielonych oraz sposoby ich

zagospodarowania

Zmianowanie, płodozmian, dobór gatunków roślin w zależności

od wymagań glebowych. Wybrane właściwosci

fizyko-chemiczne gleb. Bonitacja gleb w Polsce.

Tematyka ćwiczeń projektowych:

Projekt płodozmianu na podstawie praktycznie wykonywanych

pomiarów. Założenia do projektu: powierzchnia gospodarstwa, ilość pól, profil produkcji, skład granulometryczny i pH gleby (własnoręczne wykonywanie oznaczen z pobranych próbek gleby), dobór gatunków roslin, obliczenie normy wysiewu (na podstawie przyjetej obsady

i wykonywanych oznaczeń dla poszczególnych gatunków MTN, czystości materiału siewnego i zdolnosci kiełkowania).

Ustalanie dawek nawozowych, koniecznych zabiegów agrotechnicznych, terminów ich wykonywania dla wszystkich gatunków ujętych w płodozmianie .

Literatura:

1. Jasinska Z., Kotecki A. 2003 Szczegółowa uprawa roslin t.I i II WAR, Wrocław

2. Praca zbiorowa 1993 Ogólna uprawa roli i roslin PWRiL, Warszawa

3. Szweykowska A., Szweykowski J. 2005 Botanika t. I i II PWN, Warszawa

4. Kopcewicz J., Lewak S. 2005 Fizjologia roslin PWN, Warszawa

5. Sadowska U. 2007 Wartosci siły zwiazania ziarniaków z osadką kłosową jęczmienia nago i okrytoziarnistego. Inzynieria Rolnicza. Nr 9 (97). s.197-202, Kraków

6. Sadowska U. 2008 Zależnosc strat jakościowych ziarna jęczmienia nagoziarnistego od parametrów regulacyjnych kombajnu. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (108). s. 215-220, Kraków

7. Sadowska U. Żabinski A. 2009. Niektóre właściwości fizyczne ziarniaków jeczmienia nagoziarnistego uprawianego w mieszance z soczewicą jadalną. Inżynieria Rolnicza Nr 6(115). s. 229 - 236, Kraków

8. Sadowska U. Żabinski A. 2011 Wpływ siewu mieszanego łubinu zółtego z jeczmieniem nagoziarnistym na wybrane cechy fizyczne nasion. Inzynieria Rolnicza Nr 6(131) s. 187 195, Kraków

9. Sadowska U. Głab T. 2011 Charakterystyka morfometryczna systemów korzeniowych jeczmienia nago i okrytoziarnistego z zastosowaniem analizy obrazu. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 10 (3-4), s. 3 - 9, Lublin

10. Sadowska U., Zabinski A., Mudryk K. 2012 Odporność na wyleganie wybranych odmian orkiszu pszennego Triticum Aestivum ssp. Spelta l.. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (137). s. 269-278, Kraków

11. Głab T., Sadowska U., Zabinski A. 2015. 2015 Application of image analysis for grass tillering determination. Environmental Monitoring and Assessment, 187:674

12. Duczmal K., Tucholska H. 2000 Nasiennictwo t.I i II, PWRiL, Poznań

13. Sadowska U. 2006 Niektóre biologiczne skutki obciążeń statycznych pojedynczych ziarniaków nieoplewionego oraz oplewionego jeczmienia Acta Scientarum Polonorum 5 (2) s. 67-73, Lublin

Efekty uczenia się:

Tematyka ćwiczen projektowych:

Projekt płodozmianu na podstawie praktycznie wykonywanych pomiarów. Założenia do projektu: powierzchnia gospodarstwa, ilość pól, profil produkcji, skład granulometryczny i pH gleby (własnoręczne wykonywanie oznaczeń z pobranych próbek gleby), dobór gatunków roslin, obliczenie normy wysiewu (na podstawie przyjętej obsady

i wykonywanych oznaczeń dla poszczególnych gatunków MTN, czystości materiału siewnego i zdolności kiełkowania). Ustalanie dawek nawozowych, koniecznych zabiegów agrotechnicznych, terminów ich wykonywania dla wszystkich gatunków ujętych w płodozmianie .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu i odpowiedź ustna

Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sadowska
Prowadzący grup: Urszula Sadowska, Andrzej Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sadowska
Prowadzący grup: Urszula Sadowska, Andrzej Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.