Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.ETECH.SI.ATRXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika
Jednostka: Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 3sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznym wykorzystaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej. Przedmiot swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem pól elektrycznych i magnetycznych, najczęściej stosowane w praktyce metody analizy obwodów elektrycznych, podstawy miernictwa elektrycznego, budowę, zasadę działania oraz zastosowanie podstawowych maszyn i aparatów elektrycznych, zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych niskiego napięcia.

Pełny opis:

• Tematyka wykładów

Pole elektryczne i magnetyczne.

Obwody elektryczne.

Obwody elektryczne prądu stałego, obliczanie i pomiary.

Obwody 1-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego, obliczanie i pomiary.

Obwody 3-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego, obliczanie i pomiary.

Prądnice, wytwarzanie energii elektrycznej.

Transformatory, przetwarzanie energii elektrycznej.

Silniki elektryczne.

Podstawy napędu elektrycznego, użytkowanie energii elektrycznej.

Instalacje elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej.

Ochrona przeciwporażeniowa.

• Tematyka ćwiczeń

Rozwiązywanie obwodów prądu stałego.

Rozwiązywanie 1-fazowych obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego.

Rozwiązywanie 3-fazowych obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego.

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego.

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 1-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego.

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 3-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego.

Symulacje obwodów elektrycznych w programie komputerowym.

Badanie prądnic.

Badanie transformatorów.

Badanie silników asynchronicznych.

Badanie osprzętu silników elektrycznych.

Sterowanie silników elektrycznych.

Literatura:

• Podstawowa

1. Chochowski A. 1996 Elektrotechnika z automatyką WSiP, Warszawa

2. Elektrotechnika i elektronika dla nie elektryków 1996 i wznowienia Praca zbiorowa PW WNT, Warszawa

3. Trojanowska M. 2016 Elektrotechnika Preskrypt UR, Kraków

4. Trojanowska M. 2016 Zbiór zadań z elektrotechniki Preskrypt UR, Kraków

• Uzupełniająca

5. Majka K. 1995 i wznowienia Elektryfikacja rolnictwa PWRiL, Warszawa

6. Miedziński B. 1997 i wznowienia Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne WN PWN, Warszawa

7. Opydo W. 1997 Elektrotechnika i elektronika Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań

8. Piątek, Z. Kubit, J. Pasko, M. 1999 Elektrotechnika ogólna Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice

Efekty uczenia się:

• Wiedza

Zna podstawowe metody rozwiązywania obwodów elektrycznych i potrafi rozwiązać proste obwody prądu stałego oraz sinusoidalnie zmiennego.

Zna zasady działania urządzeń elektrycznych oraz zasady bezpiecznej ich eksploatacji.

• Umiejętności

Potrafi opisać matematycznie zjawiska fizyczne występujące w zagadnieniach inżynierskich, rozwiązać je, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski.

Potrafi przeprowadzać proste eksperymenty, wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski w celu modyfikacji urządzeń technicznych.

• Postawy

Rozumie potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów z wiedzy teoretycznej i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny z treści wykładów.

• Na ocenę 3.0

Zna podstawowe metody rozwiązywania obwodów elektrycznych oraz potrafi rozwiązać proste obwody prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego w stopniu dostatecznym.

Opisuje w stopniu podstawowym budowę, zasadę działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zna zasady bezpiecznej ich eksploatacji.

Rozwiązuje obwody elektryczne ze znacznymi błędami.

Potrafi przeprowadzać proste eksperymenty, wykonywać pomiary, ma kłopoty z analizą wyników badań maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyciąganiem wniosków.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Nie wyróżnia się w pracy grupowej.

• Na ocenę 4.0

Zna podstawowe metody rozwiązywania obwodów elektrycznych oraz potrafi rozwiązać proste obwody prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego w stopniu dobrym.

Opisuje w stopniu ponadpodstawowym budowę, zasadę działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dobrze zna zasady bezpiecznej ich eksploatacji.

Rozwiązuje obwody elektryczne w miarę poprawnie.

Potrafi przeprowadzać proste eksperymenty, wykonywać pomiary, analizować wyniki badań maszyn i urządzeń elektrycznych, ma pewne problemy z wyciąganiem wniosków.

Dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Dobrze współdziała w grupie, może przyjmować różne role i poprawnie się z nich wywiązuje.

• Na ocenę 5.0

Zna podstawowe metody rozwiązywania obwodów elektrycznych oraz potrafi rozwiązać proste obwody prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego w stopniu bardzo dobrym.

Opisuje w stopniu zaawansowanym budowę, zasadę działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zasady bezpiecznej ich eksploatacji oraz uzasadnia swoje opinie.

Rozwiązuje poprawnie obwody elektryczne.

Potrafi przeprowadzać proste eksperymenty, wykonywać pomiary, analizuje wyniki badań maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wyciąga poprawne wnioski.

Bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma pełną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Bardzo dobrze współdziała w grupie, może przyjmować różne role i wzorowo się z nich wywiązuje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Krzysztof Nęcka, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Trojanowska
Prowadzący grup: Krzysztof Nęcka, Małgorzata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.