Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s2.CHEMX.NI.TILXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii ogólnej i nieorganicznej pod kątem zrozumienia praw Natury i ich

Pełny opis:

Wykłady:

Budowa materii, atomy, jądrowy modle atomu, izotopy.

Układ okresowy pierwiastków, metale, niemetale, mieszaniny.

Podstawy nomenklatury chemicznej.

Pojęcie mola, masa molowa.

Typy reakcji chemicznych.

Podstawy obliczeń stechiometrycznych

Stężenie roztworów

Pojęcie kwasów i zasad, dysocjacja, stopień dysocjacji

pH roztworów, kwaśne deszcze.

Reakcje redoks, ogniwa chemiczne, korozja, metody ochrony przed korozją

Prawa gazowe, zanieczyszczenia atmosfery.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Literatura:

P.Mastalerz. Elementarna chemia nieorganiczna. Wydawnictwo Chemiczne. Wrocław. 2011.

P.Szlachcic, J. Szymonska, B. Jarosz, E. Drozdek, O.Michalski, A.Wisła-Świder. Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kraków 2017.

K. M. Pazdro, A. Rola-Noworyta.Akademicki Zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna. K.Pazdro. Warszawa 2013.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)