Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka OZE i GO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.POZGO.SI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka OZE i GO
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom najważniejszych informacji i zagadnień związanych z uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie energetyki zawodowej, odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowania odpadów w Polsce, Europie i na świecie.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu energetyki zawodowej.

2. Prawne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju OZE w Polsce i na świecie.

3. Charakterystyka wybranych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych (biopaliwa, PV, Solary, wiatr).

4. Podstawowa terminologia związana z gospodarką odpadami

5. Hierarchia postępowania z odpadami. Najważniejsze zapisy dyrektywy o odpadach i ustawy o odpadach.

6. Gromadzenie, transport i zagospodarowanie odpadów. Podstawowe informacje na przykładzie odpadów komunalnych.

7. Podstawy recyklingu i odzysku. Historia, założenia i przykłady technologii.

Literatura:

1. Wandrasz J, Wandrasz A. 2006. Paliwa formowane.

2. Rosik-Dulewska Cz. 2015. Podstawy gospodarki odpadami.

Efekty uczenia się:

Propedeutyka_W1. Student zna i rozumie zjawiska ekonomiczne; społeczne oraz uwarunkowania prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami.

Propedeutyka_K1. Student potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe z zakresu OZE i GO.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 3.0 Student zna podstawową terminologię związaną z OZE i GO.

Na ocenę 4.0. Student zna podstawową terminologię związaną z OZE i GO, potrafi scharakteryzować wybrane instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz wykorzystywane do zagospodarowania odpadów.

Na ocenę 5.0 Student zna podstawową terminologię związaną z OZE i GO, potrafi scharakteryzować i zaproponować (dobrać) instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz wykorzystywane do zagospodarowania odpadów w zależności od przyjętego kryterium prawnego, środowiskowego lub ekonomicznego.

Kompetencje:

Na ocenę 3.0. Student jest gotów do dostrzegania zagrożeń wynikających z nieracjonalnego gospodarowania zasobami.

Na ocenę 4.0. Student jest gotów do świadomego dostrzegania zagrożeń wynikających z nieracjonalnego gospodarowania zasobami. Potrafi wskazywać sytuacje problemowe w zakresie OZE i GO.

Na ocenę 5.0. Student jest gotów do świadomego dostrzegania i definiowania zagrożeń wynikających z nieracjonalnego gospodarowania zasobami. Potrafi wskazywać na sytuacje problemowe w zakresie OZE i GO oraz rozstrzygać konflikty w tej dyscyplinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski, Krzysztof Mudryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Frączek, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski, Krzysztof Mudryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.