Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy hydrologii i hydrogeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.PHHXX.NI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy hydrologii i hydrogeologii
Jednostka: Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu "Podstawy hydrologii i hydrogeologii" jest zapoznanie studentów z głównymi metodami badawczymi hydrologii i hydrogeologii, rozpoznawanie, prognozowanie i wyjaśnianie zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód oraz zasadami ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Pełny opis:

Podstawowe definicje i podział hydrologii. Metody badawcze hydrologii.Hydrosfera, obieg wody, zasoby wodne. Bilans wodny. Wody podziemne. Liniowe i punktowe obiekty hydrograficzne.Elementy potamologii, limnologii i glacjologii. Kartowanie hydrograficzne. Gospodarka wodna. Ochrona wód.Hydrometria: stany wody, głębokość cieku, prędkość i natężenie przepływu. Hydrografia: krzywa przepływu, przepływy charakterystyczne. Hydronomia: opady średnie w

zlewni, retencja, parowanie. Hydrogeologia: zasoby wód

podziemnych.

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.Hydrologia ogólnaWarszawa2007PWN

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A, 2002 Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej PWN, Warszawa

3. Radlicz-Rühlowa H., Szuster A., 1987 Hydrologia i hydraulika z elementami hydrogeologii WSiP, Warszawa

Efekty uczenia się:

PHW1 Zna podstawowe metody, techniki, technologie stosowane

w hydrologii (OE_W02, OE_W12, InzA_W02, InzA_W05, R1A_W01, R1A_W05)

PHW2 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii przydatną do rozwiązywania

zadań w zakresie hydrologii (OE_W02, R1A_W01)

Umiejętności

PHU1 Opisuje matematycznie zjawiska fizyczne występujące

w hydrologii (OE_U11, InzA_U02)

PHU2 Dostrzega aspekty środowiskowe, ekonomiczne i prawne

podejmowanych działań w zakresie hydrologii (OE_U14 InzA_U03)

Kompetencje społeczne

PHK1 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności

hydrotechnicznej w zakresie ochrony środowiska OE_K07 R1A_K05

R1A_K06

PHK2 Ma świadomość wpływu hydrotechniki na środowisko OE_K02 InzA_K01

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3.0 Zna niektóre podstawowe metody, techniki, technologie stosowane w hydrologii

Na ocenę 4.0 Zna podstawowe metody, techniki, technologie stosowane w hydrologii

Na ocenę 5.0 Zna większość podstawowe metody, techniki, technologie stosowane w hydrologii

Efekt kształcenia dla przedmiotu –

Na ocenę 3.0 Ma ograniczoną wiedzę z zakresu fizyki i chemii przydatną do rozwiązywania zadań w zakresie hydrologii

Na ocenę 4.0 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii przydatną do rozwiązywania zadań w zakresie hydrologii

Na ocenę 5.0 Ma szeroką wiedzę z zakresu fizyki i chemii przydatną do rozwiązywania zadań w zakresie hydrologii

Efekt kształcenia dla przedmiotu –

Na ocenę 3.0 Opisuje matematycznie niektóre zjawiska fizyczne występujące w hydrologii

Na ocenę 4.0 Opisuje matematycznie zjawiska fizyczne występujące w hydrologii

Na ocenę 5.0 Opisuje matematycznie większość zjawisk fizycznych występujących w hydrologii

Efekt kształcenia dla przedmiotu –

Na ocenę 3.0 Dostrzega niektóre aspekty środowiskowe, ekonomiczne i prawne podejmowanych działań w zakresie hydrologii

Na ocenę 4.0 Dostrzega aspekty środowiskowe, ekonomiczne i prawne podejmowanych działań w zakresie hydrologii

Na ocenę 5.0 Dostrzega większość aspektów środowisk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jakubowski
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 2 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jakubowski
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.