Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka transportowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.LOGTX.SI.TILXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka transportowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Podstawowa:

Wojewódzka-Król, K., Rydzkowski, W. (Red). [2016], Transport. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cisowski, T. Stokłosa J. [2008], Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.

Uzupełniająca:

Kubicki, J., Kuriata, A. [2000], Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Jacyna, M., Pyza, D., Jachimowski, R. [2017], Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Krakowiak-Bal, A., Lasocka, T., Salamon, J., Findura, P. [2014], The use of multiple-criteria ranking methods for designing public transport systems. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (IV/3).

Krakowiak-Bal, A. [2012]. Wykorzystanie metod planowania sieciowego do usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (3/IV).

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna i rozumie):

LT _W1 podstawowe zjawiska ekonomiczne, społeczne oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania systemów transportowo-logistycznych

LT _W2 zagadnienia związane z logistyką transportową

Umiejętności (student potrafi):

LT _U1 identyfikować zjawiska wpływające na przebieg procesów logistycznych związanych z produkcją i usługami

LT _U2 interpretować parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportowych oraz identyfikować wady i zalety związane z wykonywanymi zadaniami w zakresie transportu i logistyki

Kompetencje społeczne (student est gotów do):

LT _K1 odpowiedzialnego pełnienie ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy z częsci wykładowej - 40% udziału w ocenie końcowej modułu

Ocena sprawozdań i kolokwium (ćw. labolatoryjne) - 40% udziału w ocenie końcowej modułu

Ocena sprawozdań i kolokwium (ćw.audytoryjne) - 20% udziału w ocenie końcowej modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krakowiak-Bal
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Anna Krakowiak-Bal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krakowiak-Bal
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Anna Krakowiak-Bal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krakowiak-Bal
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Anna Krakowiak-Bal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krakowiak-Bal
Prowadzący grup: Maciej Gliniak, Anna Krakowiak-Bal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.