Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.ITXXX.NI.OZEXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja techniczna
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami informacji technicznej. (parametry urządzeń, dokumentacja rysunkowa, bazy danych środków technicznych i technologicznych, baz informacji patentowej)

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady:

Podstawy teorii informacji (definicje podstawowe: dane, informacja, wiedza). Źródła informacji. Rodzaje informacji: informacja techniczna i naukowo-techniczna, informacja normalizacyjna, informacja patentowa, piktogramy. Technika i system techniczny jako obiekt/ przedmiot informacji technicznej,

Maszyny i części maszyn (podział, zasada działania i podstawowe dane techniczne wybranych maszyn). Rysunek techniczny jako podstawowy zapis informacji technicznej (rodzaje rysunków, rzutowanie i przekroje, rysunek schematyczny, symbole). Kodowanie danych

Dokumenty związane z urządzeniem technicznym (instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna, folder reklamowy), Klasyfikacja informacji technicznej,

Rola informacji technicznej w procesach produkcyjnych (wizualizacja, metody i narzędzia wizualizacji, opracowywanie danych produkcyjnych,

Podstawowa dokumentacja w procesach technologicznych i projektowych (przedsięwzięcie)

Informacja patentowa.

Informacja techniczna w inżynierii wytwarzania (charakterystyka podstawowych procesów wytwórczych) oraz materiałów konstrukcyjnych.

Informacja techniczna w układach napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego.

Ćwiczenia:

Audytoryjne:

Zapis informacji technicznej z wykorzystaniem elementów rysunku technicznego (rzutowanie, schematy kinematyczne).

Analiza wymagań formalno-prawnych i zaleceń dotyczących instrukcji obsługi systemu technicznego

Ocena poprawności instrukcji obsługi (studium przypadku) – praca w zespole

Projektowe:

Wykonywanie instrukcji obsługi wybranego systemu technicznego (praca w zespołach)

Ankieta oceny instrukcji obsługi

Opracowanie i prezentacja projektu: Analiza informacji technicznej zawartej w bazach patentowych dotyczącej wybranego systemu technicznego.

Literatura:

1. Chynał J. 1999 Informacja techniczna. Wydawnictwo WSP w Krakowie., Kraków

2. Ratajewski J. 1998 Zarys techniki opracowania informacyjno dokumentacyjnych źródeł informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. ., Katowice

3. Slipek Z. 2010 Kształcenie w zakresie ochrony własności intelektualnej na kierunkach inżynierskich Inz. Rolnicza, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna rodzaje informacji technicznej, rozumie zawartość tej informacji. Ma podstawową wiedzę z zakresu informacji patentowej.

Umiejętności

Student umie korzystać z informacji technicznej oferowanej przez różne instytucje i firmy, potrafi interpretować zawartość tej informacji (w tym informacji patentowej), a także posiada umiejętność tworzenia prostych dokumentów technicznych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

1. Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami projektowymi:

a) wykonanie projektów i ich zaliczenie,

2. Zaliczenie treści kształcenia objętych ćwiczeniami audytoryjnymi i wykładami:

- zaliczenie zadań wykonywanych na ćwiczeniach

- kolokwium (część wykładowa i ćwiczeniowa)

Ocena podsumowująca:

Średnia ważona ocen formujących.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik
Prowadzący grup: Sławomir Francik, Artur Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Francik
Prowadzący grup: Sławomir Francik, Artur Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.