Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.IMXXX.SI.TILXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria materiałowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie struktury i właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych oraz ich wpływu na przebieg procesów technologicznych.

Wykorzystuje wiedzę z zakresu fizyki i chemii przydatną do rozwiązywania zadań dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Dokonuje analizy procesów, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne, wykorzystuje zagadnienia metrologiczne, metody oszacowania błędów. Wykazanie potrzeb oraz możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Pełny opis:

W ramach wykładów poruszane są następujące zagadnienia.

1. Materiały techniczne: naturalne i inżynierskie i ich rola w rozwoju techniki

2. Materia i jej składniki strukturalne - podstawy budowy krystalicznej oraz amorficznej materiałów, mikrostruktura materiałów.

3. Podstawowe procesy wytwarzania materiałów oraz kształtowania ich struktury i właściwości metodami technologicznymi:

krystalizacja, przemiany fazowe, dyfuzja, rekrystalizacja, odkształcenie sprężyste i plastyczne, obróbka cieplnoplastyczna, pokrycia i warstwy wierzchnie.

4. Podstawowe metody badania struktury i właściwości materiałów.

5. Techniczne stopy żelaza - stale, staliwa i żeliwa.

6. Metale nieżelazne i ich stopy.

7. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana.

8. Materiały polimerowe, kompozytowe i nowoczesne materiały funkcjonalne oraz specjalne.

Ćwiczenia Laboratoryjne:

1. Wyznaczanie współczynnika tarcia zewnętrznego materiałów

konstrukcyjnych.

2. Ocena stanu granulometrycznego materiałów sypkich.

3. Pomiar twardości metali metodą Rockwella.

4. Pomiar twardości metali metodą Brinella.

5. Pomiar twardości metodą metali Vickersa.

6. Wyznaczanie cech wytrzymałościowych ceramiki - rozkład

Weibulla.

7. Wyznaczanie parametrów aerodynamicznych materiałów

ziarnistych w kanale pneumatycznym.

Ćwiczenia audytoryjne

1. Układy fazowe, wykresy CTP.

2. Przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne

3. Analiza porównawcza charakterystyk wytrzymałościowych metali,

polimerów i ceramiki.

4. Podatność recyklingowa wybranych materiałów konstrukcyjnych –

opakowania.

5. Cechy użytkowe materiałów kompozytowych.

Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H 1995 Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania, tom 1 i 2 WNT, Warszawa

2. Ashby M. F. 1995 Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa

3. Rudnik S 1996 Materiałoznawstwo WNT, Warszawa

4. Praca zbiorowa pod redakcja, Wielgosza R.O. i Pytla S.M 2003 Praca zbiorow pod redakcja, Wielgosza R.O. i Pytla S.M Politechnika krakowska, Kraków

5. Jurczyk. M. 2010 Nanomateriały. Zagadn. wybrane Politechnika Poznańska, Poznań

Efekty uczenia się:

Student potrafi scharakteryzować strukturę i właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych w odniesieniu do przebiegu procesów technologicznych.

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zagadnień metrologii, oszacowania błędów pomiaru przy wyznaczaniu cech fizyko-chemicznych, przydatną do rozwiązywania zadań dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Dokonuje analizy procesów typowych dla kierunku studiów, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne, przeprowadza dobór materiałów do technicznego zastosowania na podstawie metod badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Uzasadnia potrzeby oraz zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia oceniane na podstawie zadań wykonywanych przez studentów w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych. Treści kształcenia objęte wykładami (łącznie z e-learning) – kolokwium zaliczeniowe.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_W07

Na ocenę 3.0

Potrafi wymienić podstawowe rodzaje wiązań atomowych i mikrostruktury bez odniesień

do fizyko-chemicznych właściwości materiałów technicznych, surowców roślinnych

i zwierzęcych oraz wymienia niektóre zjawiska strukturalne zachodzące w procesach

technologicznych obróbki mechanicznej i cieplnej materiałów.

Na ocenę 4.0

Potrafi wyjaśnić wpływ podstawowych rodzajów wiązań atomowych i mikrostruktury

na fizyko-chemiczne właściwości materiałów technicznych, surowców roślinnych i

zwierzęcych oraz potrafi wymienić podstawowe zjawiska strukturalne zachodzącej w

wybranych procesach technologicznych pod wpływem oddziaływania energii cieplnej

lub mechanicznej.

Na ocenę 5.0

Potrafi wyjaśnić wpływ wiązań atomowych, mikrostruktury na fizyko-chemiczne właściwości

materiałów technicznych, surowców roślinnych i zwierzęcych oraz potrafi wymienić

i uszeregować podstawowe zjawiska strukturalne zachodzącej w procesach technologicznych

pod wpływem oddziaływania energii cieplnej lub mechanicznej oraz w

sposób elementarny dokonać ich opisu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_W13

Na ocenę 3.0

Student posiada fragmentaryczna wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej

wyznaczania cech fizyko-chemicznych stopów metali, ceramiki, polimerów i kompozytów.

Na ocenę 4.0

Student posiada podstawowa wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej,

oszacowania błędów pomiaru przy wyznaczaniu cech fizyko-chemicznych stopów metali,

ceramiki, polimerów, kompozytów.

Na ocenę 5.0

Student posiada podstawowa wiedze w zakresie zagadnień metrologii laboratoryjnej,

oszacowania błędów pomiaru przy wyznaczaniu cech fizyko-chemicznych stopów metali,

ceramiki, polimerów, kompozytów dokonując analogii dla materiałów pochodzenia

roślinnego lub zwierzęcego.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_U25

Na ocenę 3.0

Potrafi podać przykład prostej konstrukcji lub wyrobu dokonując kwalifikacji rodzajowej

materiału, wymieniając podstawowe właściwościach fizyko-chemiczne, technologiczne

i użytkowe.

Na ocenę 4.0

Potrafi podać przykład konstrukcji lub wyrobu uzasadniając dobór rodzaju materiału o

określonych właściwościach fizyko-chemicznych, technologicznych podając podstawowe

metody badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Na ocenę 5.0

Potrafi podać przykład konstrukcji lub wyrobu uzasadniając dobór wg kryteriów kwalifikacji

rodzajowej materiału wraz z zamiennikami o określonych właściwościach fizykochemicznych,

technologicznych i użytkowych na podstawie metod badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – ZI_K07

Na ocenę 3.0

Wskazuje na źródła podstawowych informacji dla uzupełniania wiedzy i dokształcania się z wybranych dziedzin inżynierii materiałowej.

Na ocenę 4.0

Potrafi dokonać wyboru źródeł informacji dla potrzeb dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Na ocenę 5.0

Potrafi dokonać wyboru źródeł informacji na podstawie zróżnicowanych źródeł bibliograficznych

dla potrzeb ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji inżynierskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Cieślikowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Bogusław Cieślikowski, Karolina Słomka-Polonis, Andrzej Złobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Cieślikowski
Prowadzący grup: Beata Brzychczyk, Bogusław Cieślikowski, Jakub Fitas, Marcin Jewiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.