Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.FIZXX.SI.IBXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest dostarczenie podstawowej wiedzy umożliwiającej opis i zrozumienie wybranych zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie.

Materiał wykładów podzielony został następująco: fizyczny opis przyrody wraz z elementami mechaniki klasycznej, zasady dynamiki Newtona, formy energii, fale i drgania, termodynamika, elektryczności, magnetyzm, elementy fizyki współczesnej.

Istotny nacisk położono na kompleksowe podejście do zajęć w laboratorium Pracowni Fizycznej, gdzie studenci nabywają praktycznych umiejętności projektowania i realizacji pomiarów fizycznych oraz prezentacji ich wyników.

Literatura:

1. D. Halliday, R.Resnick, J.Walker „Podstawy Fizyki”; tom 1-5, PWN 2012

2. materiały własne Zakładu Fizyki w postaci internetowej: http://www.fizyka.ur.krakow.pl//pracownia.html

3. H. Szydłowski, „Pracownia fizyczna”, PWN 1994

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Sprawdzian wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu wykładów udział w ocenie końcowej modułu 50%

Sprawozdania. Sprawozdanie w formie pisemnej z każdego przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego. Ocena końcowa na podstawie średniej o udziale w ocenie końcowej modułu 25%.

Kolokwia. Kolokwium ustne na każdych ćwiczeniach laboratoryjnych. Ocena z wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia laboratoryjnego w ocenie końcowej modułu 25%.

Kryteria oceny:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza ..., Umiejętności ..., lub Kompetencje ...) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Suchanek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.