Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biosystemy roślinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.s1.BRXXX.SI.IBXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biosystemy roślinne
Jednostka: Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania agroekosystemów bez naruszania równowagi środowiskowej oraz wyjaśnienie zależnosci rozwoju, plonowania i jakosci otrzymywanych plonów różnych gatunków roslin uprawnych od zespołu warunków przyrodniczych, zabiegów agrotechnicznych i postępu biologicznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Kształtowanie agroekosystemów

Siedliskowe uwarunkowania produkcji rolniczej

Czynniki antropogeniczne mające wpływ na wielkość i jakość produkcj roślinnej

Postęp biologiczny jako ekologiczny sposób intensyfikacji produkcji rolniczej

Bioróżnorodność w produkcji roślinnej

Systemy produkcji roślinnej

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

Obserwacje mikroskopowe tkanek z uwzględnieniem ich funkcji w roślinach uprawnych

Budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślinnych w świetle różnic gatunkowych i wpływu działalności człowieka

Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: budowa morfologiczna i anatomiczna ziarniaków, skład chemiczny, fazy rozwojowe

Rośliny okopowe korzeniowe i bulwiaste, fazy rozwojowe, budowa morfologiczna, anatomiczna, skład chemiczny korzeni i bulw

Rośliny oleiste: morfologia, fazy rozwojowe, skład chemiczny oleju

Rośliny bobowate, morfologia, skład chemiczny, różnice międzyodmianowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Duczmal K., Tucholska H. 2000 Nasiennictwo t.I i II, PWRiL, Poznań

Jasinska Z., Kotecki A. 2003 Szczegółowa uprawa roslin t.I i II WAR, Wrocław

Falińska K. Ekologia roślin, Wydawnictwo PWN, W-wa 2004

Grzebisz W. Nawożenie roślin uprawnych, T I i II, PWRiL, 2008

Literatura uzupełniająca:

Sadowska U. 2007 Wartosci siły zwiazania ziarniaków z osadką kłosową jęczmienia nago i okrytoziarnistego. Inzynieria Rolnicza. Nr 9 (97). s.197-202, Kraków

Sadowska U. 2008 Zależnosc strat jakościowych ziarna jęczmienia nagoziarnistego od parametrów regulacyjnych kombajnu. Inżynieria Rolnicza. Nr 10 (108). s. 215-220, Kraków

Sadowska U. Żabinski A. 2009. Niektóre właściwości fizyczne ziarniaków jeczmienia nagoziarnistego uprawianego w mieszance z soczewicą jadalną. Inżynieria Rolnicza Nr 6(115). s. 229 - 236, Kraków

Sadowska U. Żabinski A. 2011 Wpływ siewu mieszanego łubinu zółtego z jeczmieniem nagoziarnistym na wybrane cechy fizyczne nasion. Inzynieria Rolnicza Nr 6(131) s. 187 195, Kraków

Sadowska U. Głab T. 2011 Charakterystyka morfometryczna systemów korzeniowych jeczmienia nago i okrytoziarnistego z zastosowaniem analizy obrazu. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 10 (3-4), s. 3 - 9, Lublin

Sadowska U., Zabinski A., Mudryk K. 2012 Odporność na wyleganie wybranych odmian orkiszu pszennego Triticum Aestivum ssp. Spelta l.. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (137). s. 269-278, Kraków

Głab T., Sadowska U., Zabinski A. 2015. 2015 Application of image analysis for grass tillering determination. Environmental Monitoring and Assessment, 187:674

Sadowska U. 2006. Niektóre biologiczne skutki obciążeń statycznych pojedynczych ziarniaków nieoplewionego oraz oplewionego jeczmienia Acta Scientarum Polonorum 5 (2) s. 67-73, Lublin

Efekty uczenia się:

Wiiedza

Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną dotyczącą funkcjonowania agroekosystemów oraz metod ich kształtowania. Rozumie na czym polega nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą znaczenia środowiska i zrównoważonego użytkowania terenów na których prowadzone są uprawy roślin. Rozumie potrzebę zachowania bioróżnorodności w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym i krajowym.

Umiejętności

Absolwent potrafi identyfikować czynniki wpływające na wielkość i jakość produkcji roślinnej a tym samym jej wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt

Planuje płodozmiany z uwzględnieniem typowych technik i technologii w produkcji roślinnej oraz specjalizacji gospodarstwa

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do właściwego identyfikowania oraz rozstrzygania dylematów w obszarze nauk rolniczych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych i odpowiedź ustna

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sadowska
Prowadzący grup: Urszula Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.