Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki produkcji i zabezpieczania żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.TRS.TPZZX.NM.ATRSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki produkcji i zabezpieczania żywności
Jednostka: Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy: TRL, niestacjonarne Inż. Rol. i Spoż. 9sem specjanosciowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z metodami zabezpieczenia żywności począwszy od procesów i operacji w trakcie wytwarzania produktu, konserwacji, składowania oraz przechowywania gotowego produktu, pakowania, znakowania i kodowania produktu. Po przebytym przedmiocie, student posiada umiejętności sporządzania i czytania kodów kreskowych, oznaczeń zamieszczonych na opakowaniach, potrafi dobrać i zaprojektować opakowanie dla danego produktu.

Pełny opis:

1. Ogólne zasady zabezpieczenia produktu, kryteria i sposoby.

2. Utrwalanie produktu za pomocą zamrażania i chłodzenia.

3. Termiczne sposoby utrwalenia produktu.

4. Utrwalanie oparte na odwadnianiu i dodatku substancji osmotycznych.

5. Utrwalanie przez zakwaszanie.

6. Metody chemiczne utrwalania produktu.

7. Niekonwencjonalne metody zabezpieczenia produktu.

8. Przechowywanie i transport produktu - warunki, parametry, sposoby składowania, przemieszczania, załadunku i wyładunku.

8. Mycie, dezynfekcja urządzeń i opakowań biorących udział w procesie produkcji, metody, parametry.

9. Projekt kodu kreskowego dla wybranego produktu ? indywidualny projekt wykonany w oparciu o program do tworzenia kodów kreskowych oraz skaner do ich odczytywania.

10. Pakowanie produktu, rodzaje opakowań, wymagania, identyfikacja.

11. Projekt opakowania dla wybranego produktu z oznaczeniami odpowiadającymi normom dla danego produktu.

Literatura:

1. Pijanowski E. i in. 2004. Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa.

2. Lewicki P. Witrowa-Rajchert D. 2002. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, Wyd. SGGW, Warszawa.

3. Jankowski S. 2007. Opakowania transportowe.WN-T. Warszawa.

4. Lewicki P. Witrowa-Rajchert D. 2002. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, Wyd. SGGW, Warszawa.

5. Biller E., Wierzbicka A. 2003. Wybrane procesy w technologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

6. Kaleta A. i in. 2007. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Wybrane zagadnienia inżynieryjo-produkcyjne i energetyczne (podręcznik). Wyd. SGGW.

7. Lewicki P. 2005. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WN-T, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student potrafi dobrać warunki do przechowywania, opakowania i magazynowania towarów zgodnie z ich wymaganiami

Metody i kryteria oceniania:

projekt przechowalni, magazynu, zaliczenie

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.