Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Maszyny i urządzenia przepływowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.IMA.MUPXX.SI.ATRXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny i urządzenia przepływowe
Jednostka: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 4sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami płynów i prawami rządzącymi ich ruchem; klasyfikacją, sposobem działania i zasadami doboru maszyn i urządzeń przepływowych występujących w przemyśle rolniczym i przetwórstwie. Nabytą wiedzę studenci mogą wykorzystać w późniejszych zajęciach z maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz projektowania systemów technicznych.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów

1. Podstawowe wielkości opisujące stan fizyczny oraz kinematyczny płynu.

2. Równanie ciągłości strugi. Równanie Bernouliego. Ssące działanie strugi.

3. Opory przepływu. Charakterystyka rurociągu, połączenia rurociągów.

4. Wysokość podnoszenia pompy i układu pompowego. Dobór pompy.

5. Kawitacja, geometryczna wysokość ssania.

6. Zbiorniki. Rodzaje przewodów. Filtry. Akumulatory hydrauliczne.

7. Zawory - klasyfikacja, zasada działania.

8. Pompy. Podział pomp, ich wady i zalety. Charakterystyka pompy. Omówienie zasady działania różnych pomp. Regulacja wydajności pompy.

9. Urządzenia do transportu gazów.

10. Charakterystyki wentylatorów i sprężarek.

11. Typowe układy hydrauliki i pneumatyki siłowej

Wykłady e-learning

1. Typowe układy hydrauliki i pneumatyki siłowej

Szczegółowy program ćwiczeń

1. Projekt prasy hydraulicznej.

2. Projekty układu pompowego w rolnictwie lub przemyśle spożywczym.

2.1 Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego, obliczanie oporów przepływu.

2.2 Obliczanie użytecznej wysokości podnoszenia układu pompowego.

2.3 Dobór pompy

2.4 Schemat układu, uproszczone rysunki maszyn i urządzeń przepływowych.

3. Analiza typowego układu hydrauliki lub pneumatyki siłowej

Literatura:

• podstawowa

1. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inżynierii środowiska; WNT; Warszawa 2001

2. Szydelski Z.; Napęd i sterowanie hydrauliczne w ciągnikach i samojezdnych maszynach rolniczych.

• uzupełniająca

1. Polska Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

2. Katalogi firmowe pomp, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek.

3. Katalogi firmowe przewodów i złączek

4. Katalogi firmowe zaworów, akumulatorów hydraulicznych i pneumatycznych

5. Katalogi firmowe siłowników i silników hydraulicznych

Efekty uczenia się:

Studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie mechaniki płynów dotyczącą właściwości fizycznych płynów oraz zagadnień związanych z przepływem wymuszonym, ustalonym. Poznają klasyfikację, sposób działania i zasady doboru maszyn i urządzeń przepływowych oraz typowe układy hydrauliki i pneumatyki występujące w produkcji żywności.

W wyniku procesu kształcenia student poznaje zakresy stosowania różnych rodzajów pomp i wentylatorów. Posiada umiejętność obliczania i doboru przewodów oraz pompy lub wentylatora do danego układu. Rozumie prawa fizyczne rządzące przepływem wymuszonym. Potrafi dokonać analizy i syntezy prostych układów hydrauliki oraz pneumatyki.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie wykładów - uzyskanie min 50% pozytywnych odpowiedzi w teście

2. Zaliczenie ćwiczeń - pozytywne oceny z trzech kolokwiów oraz wykonanie projektu instalacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.