Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.ENR.OWKXX.SM.ATRXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Jednostka: Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu w ramach wykładu jest przedstawienie zagadnień związanych z komfortem cieplnym, wymiana ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych, obliczaniem zapotrzebowania na ciepło, systemami ogrzewania a także ich doborem i systemami regulacji.

Zapoznanie z problemami wymiany powietrza w pomieszczeniach, systemami wentylacji i klimatyzacji, obliczaniem przewodów wentylacyjnych oraz doborem podstawowych zespołów i urządzeń.

Pełny opis:

tematyka wykładów:

Uregulowania prawne dotyczące zagadnień ochrony cieplnej budynku, klimatyzacji i wentylacji. Warunki klimatyczne

Komfort cieplny. Wymiana ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Systemy ogrzewania. Kotły, wymienniki ciepła, kotłownie, kominy, grzejniki, przewody i uzbrojenie instalacji c.o

Ogrzewanie wodne grawitacyjne. Ogrzewanie pompowe. Ogrzewanie parowe niskoprężne. Ogrzewanie parowe wysokoprężne. Ogrzewanie parowe podciśnieniowe. Ogrzewanie przez promieniowanie. Ogrzewanie powietrzne

Ciepłownictwo i sieci ciepłownicze. Węzły ciepłownicze

Zaopatrzenie w ciepła wodę użytkową. Indywidualne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Wentylacja i klimatyzacja w obiektach budowlanych – obliczanie wymiany powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Fizyczne właściwości powietrza. Jakość powietrza wewnętrznego. Mikroklimat pomieszczeń i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach

Wentylacja naturalna. Wentylacja mechaniczna. Układy hybrydowe. Rodzaje nawiewu powietrza do pomieszczeń. Podstawowe systemy wentylacji i klimatyzacji

tematyka ćwiczeń:

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło dla budynku mieszkalnego

Obliczania instalacji ogrzewczej i dobór części składowych

Wentylacja i klimatyzacja w obiekcie – obliczanie wymiany powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Obliczanie przewodów wentylacyjnych, dobór podstawowych zespołów i urządzeń.

Literatura:

K.Krygier i in. 2001. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP.

M. Rubik i in. 2000. Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz inst. gazowe w budynkach jednorodzinnych. Agencja Wydawnicza Jacek Santorski. Sp. z o.o.

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek. 1996. Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE.

Ullrich H-J (tł.: Blaszewski R.)2001. Technika klimatyzacyjna. Poradnik. IPPU MASTA.

Koczyk H. (red.). 2000. Ogrzewnictwo. Podstawy projektowania cieplnego

i termomodernizacji budynków + SUPLEMENT z 2002 r. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej .

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia jest zrozumienie procesów zachodzących w systemach ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; projektowaniem i eksploatacją systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład.

Pisemne zaliczenie treści omawianych podczas wykładów

Ćwiczenia.

Sprawdzian wiadomości z obliczania zapotrzebowania na moc cieplną w celu doboru grzejnika.

Wykonanie projektu w którym zostaną dobrane grzejniki, kocioł a także dobrane urządzenia do przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzator.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)