Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.ENR.AUTOM.SI.ATRXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka
Jednostka: Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Grupy: Tech. Rol. i Lesna, 4sem, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu w ramach wykładu jest zaznajomienie studentów ze strukturą i organizacją systemów automatyki, natomiast w laboratorium z elementami i układami automatyki stosowanymi w rolno-spożywczych procesach produkcyjnych.Zakres obejmuje modelowanie matematyczne elementów i układów automatyki oraz ich klasyfikację. Analizę sygnałów ciągłych i dyskretnych. Techniczne możliwości systemów automatyzacji: mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mieszanych. Podstawy sterowania cyfrowego. Na stanowiskach laboratoryjnych studenci poznają struktury układów regulacji. Szczegółowo przedstawiane są stycznikowe, elektroniczne i mikroprocesorowe systemy automatyki na przykładach praktycznych rozwiązań.

Pełny opis:

WYKŁADY

1.Podstawowe pojęcia. Elementy i układy automatyki stosowane w systemach sterowania i regulacji. Sygnały, ich cechy i rodzaje.

2.Technika cyfrowa i analogowa. Informacja cyfrowa i analogowa. Kodowanie. Jednostki. Próbkowanie i kwantowanie.

3.Algebra układów przełączających. Modelowanie członów regulacji. Analiza układów regulacji. Programowalne systemy sterowania logicznego. Wielokanałowe regulatory cyfrowe.

4.Architektura mikroprocesora i mikrokomputera.

5.Wymagania stawiane mikroprocesorom i mikrokomputerom wykorzystywanym do sterowania procesami technologicznymi.

6.Mikrosystemy. Sprzęt /hardware/, programowanie /software/.

7.Systemy transmisji danych. Kanały transmisyjne. Modemy.

8.Technika sprzęgania układów mikroprocesorowych w systemach automatyki. Struktura sprzętu. Zasady sprzęgania z urządzeniami zewnętrznymi.

9.Mikroprocesorowe systemy pomiarowe. Inteligentne przetworniki pomiarowe. Mikroprocesorowe analizatory i generatory sygnałów.

10.Mikroprocesorowe systemy automatyki stosowane w urządzeniach i maszynach przemysłu rolno-spożywczego. Mikrosystemy w dobrach konsumpcyjnych/sprzęt gospodarstwa domowego, sterowanie silników pojazdów.

11.Mikrokomputerowe systemy sterowania /MKSS/. Specyfika, struktury i przeznaczenie.

12.Sterowniki mikroprocesorowe. Budowa i zasada działania. Zastosowanie w automatyzacji rolniczych procesów produkcyjnych.

13.Zastosowania MKSS. Automatyzacja procesów produkcji szklarniowej. Automatyzacja procesów produkcji roślinnej /agregaty do uprawy roślin, maszyny do zbioru zbóż, roślin pastewnych i okopowych/. Urządzenia suszarnicze i in.

14.Zastosowania MKSS. Automatyzacja procesów produkcji zwierzęcej /klimatyzacja, zadawanie pasz, usuwanie odchodów, pozyskiwanie produktów zwierzęcych i in.

15.Uwagi ogólne o projektowaniu i wdrażaniu zautomatyzowanych systemów sterowania. Niezawodność działania. Układy z rezerwowaniem. Testowanie i diagnostyka.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

1.Komputerowe modelowanie obiektów automatyki na podstawie informacji graficznej bądź analitycznej.

2.Badanie charakterystyk statycznych elementów wykonawczych.

3.Badanie charakterystyk dynamicznych regulatora PID.

4.Badanie przebiegu regulacji liniowej poziomu cieczy.

5.Komputerowe modelowanie obiektów automatyki na podstawie modelu operatorowego.

6.Identyfikacja elementów podstawowych metodą wymuszenia jednostkowego.

7.Identyfikacja obiektów regulacji /metoda wymuszenia skokowego i impulsowego.

8.Identyfikacja podstawowych obiektów dynamicznych metodą częstotliwościową.

9.Komputerowe modelowanie układów sterowania na elementach logicznych.

10.Realizacja układów sterowania na elementach elektronicznych.

11.Stycznikowe układy sterowania.

12.Uruchamianie, testowanie i diagnostyka mikroprocesorowych systemów automatyki i mikrokomputerów.

13.Realizacja układów sterowania na elementach elektromagnetycznych.

14.Badanie charakterystyk dynamicznych elektrycznych czujników temperatury i wilgotności.

15.Badanie algorytmów regulatorów na stanowisku Multitank. Regulacja ręczna (open loop), dwustawna (relay), regulacja rozmyta (fuzzy logic control), regulacja jakościowa (Linear Quadratic Regulator).

Literatura:

PODSTAWOWA

Brzózka J. 2004. Regulatory i układy automatyki. Wyd. Mikom, Warszawa.

Juszka H. 2004. Laboratorium z automatyki. PTIR, Kraków.

Juszka H. 2006. Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. PTIR, Kraków.

Gessing. R. 2001. Podstawy automatyki. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Mikulczyński T. 2006. Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC. WNT, Warszawa.

Kostro J. 2003. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa.

Kuźnik J. 2002. Regulatory i układy regulacji. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

UZUPEŁNIAJĄCA

Nawrocki W. 2002. Komputerowe systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa.

Pełka R. 2000. Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowanie. WKiŁ, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę w zakresie rozumienia podstawowych struktur układów sterowania i eksploatacji systemów automatyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Umiejętności:

Potrafi samodzielnie opracować koncepcję projektu automatyzacji rolno-spożywczego procesu produkcyjnego ze wskazaniem urządzeń koniecznych do zastosowania.

Potrafi samodzielnie opracować koncepcję projektu automatyzacji procesu rolno-spożywczego ze wskazaniem systemu automatyzacji oraz doborem urządzeń koniecznych do zastosowania. Zaprogramuje i dobierze nastawy poznanych automatycznych regulatorów.

Postawy, kompetencje:

Student ze znawstwem formułuje opinie na temat systemów automatyzacji procesów rolno-spożywczych, jak również jest kompetentny w zakresie ich automatyzacji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z treści wykładów. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych poprzez kolokwia z wiedzy teoretycznej oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.