Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji roślinnych surowców przemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.EMR.TPRSP.SI.ATRRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślinnych surowców przemysłowych
Jednostka: Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Grupy: TRiL, Technika i Energetyka, 4sem, stacjonarne, specjalnosciowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z gatunkami roślin dostarczającymi surowca dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz z mało znanymi i nowymi roślinami, które dają możliwość niekonwencjalnego ich wykorzystania w rolnictwie, przemyśle, energetyce i ochronie środowiska przyrodniczego. W trakcie nauczania przeprowadzana jest charakterystyka biologiczna tej grupy roślin, omawiana technologia i możliwości ich uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Studenci nabierają umiejętności rozpoznawania poszczególnych gatunków, zapoznają się z metodami ich oceny technologicznej w zależności od kierunku użytkowania, potrafią również dobrać gatunki roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów

1.Roślinne surowce wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym (historia uprawy roślin zielarskich w Polsce, charakterystyka podstawowych grup związków czynnych, czynniki kształtujące jakość surowca zielarskiego)

2.Podstawowe zasady zbioru konserwacji oraz przechowalnictwa surowców zielarskich.

3.Roślinne surowce w przemyśle chemicznym i włókienniczym, technologie pozyskiwania włókna

4.Nowe rośliny uprawne i ich wykorzystanie w przemyśle

5.Organizmy modyfikowane genetycznie, rośliny transgeniczne

6.Technologia uprawy roślin alternatywnych (szarłat, komosa ryżowa, sorgo, topinambur, katran abisyński, lnianka siewna, krokosz barwierski)

7.Technologia uprawy wierzby krzewiastej

8.Technologia uprawy roślin energetycznych (topola, robinia akacjowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi)

Wykłady e-learning

1.Technologia uprawy wybranych gatunków roślin zielarskich, zasady zmianowania, nawożenia i ochrony chemicznej. Wyposażenie techniczne gospodarstwa zajmującego się produkcją tego typu roślin

Szczegółowy program ćwiczeń

1.Charakterystyka biologiczna oraz rozpoznawanie surowca wybranych gatunków roślin zielarskich

2.Zwiedzanie plantacji roślin zielarskich

3.Ocena jakości surowca zielarskiego, oznaczanie zawartości olejków eterycznych

4.Charakterystyka biologiczna i znaczenie gospodarcze wierzby krzewiastej. Metody oceny jakości surowca wykorzystywanego w plecionkarstwie

5.Charakterystyka biologiczna roślin energetycznych (topola, robinia akacjowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi). Oznaczanie plonu suchej masy

6.Zwiedzanie plantacji wierzby krzewiastej oraz kolekcji roślin energetycznych

7.Charakterystyka biologiczna i znaczenie gospodarcze roślin alternatywnych (szarłat, komosa ryżowa, topinambur, sorgo, katran abisyński, lnianka siewna, krokosz barwierski)

Literatura:

•podstawowa (1-2 pozycje - wyłącznie skrypty i podręczniki)

- Jasińska Z. i inni. Szczegółowa uprawa roślin. Tom I i II., Wrocław 2003

- Leśniak W., Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa, 2001

•uzupełniająca (do 5 pozycji - skrypty, podręczniki, katalogi, normy itp.)

- Szczukowski S. i inni. Wiklina (Salix sp.): uprawa i możliwości wykorzystania. Olsztyn,

ART, 1998

- Jędrzejko K., Klama H., Żarnowiec J.,1997. Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice

- Rudzka J. Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. Wydawnictwo SGGW Warszawa 1996.

- Berbeć S. i inni. Rośliny przemyslowe specjalne i zielarskie Wydawnictwo Akademii Rolniczej Lublin 1994.

- Ożarowski A., Jaroniewski W. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Panacea 1987

Metody i kryteria oceniania:

Materiał ćwiczeń - kolokwium

Materiał wykładowy - egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.