Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A.A.KSXXX.SI.IBXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Etapy rozwoju i istota procesu komunikowania. Sposoby i formy porozumiewania się. Typy komunikowania, komponenty i modele komunikacyjne. Systemy komunikowania społecznego. Bariery skutecznego komunikowania. Percepcja. Asertywność. Perswazja. Odpowiedzialność społeczna. Konflikty i ich rozwiązywanie. Trening umiejętności: autoprezentacji, budowania i rozumienia komunikatów, aktywnego słuchania, zadawania pytań, odpowiedzi na krytykę, radzenia sobie ze sprzeciwem, z trudnymi ludźmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Projektowanie przemówień perswazyjnych i programów medialnych.

Cele przedmiotu: student nabywa umiejętności komunikacji interpersonalnej, podejścia asertywnego w kontaktach międzyludzkich, znajomość systemów komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych, budowania zrozumiałych komunikatów, przygotowywania prezentacji, projektowania przemówień perswazyjnych i programów publicystycznych.

Pełny opis:

Plan wykładów (15 godzin):

1. Etapy rozwoju i istota procesu komunikowania.

2. Sposoby porozumiewania się.

3. Formy porozumiewania się.

4. Typy komunikowania, komponenty i modele komunikacyjne.

5. Komunikowanie a obywatelskość.

6. Systemy komunikowania społecznego - wprowadzenie.

7. Systemy komunikowania społecznego - Komunikowanie publiczne.

8. Systemy komunikowania społecznego - Komunikowanie polityczne.

9. Systemy komunikowania społecznego - Komunikowanie w organizacji.

10. Komunikowanie w organizacji.

11. Skuteczne komunikowanie - zasady i bariery.

12. Percepcja i jej usprawnianie.

13. Asertywność.

14. Odpowiedzialność społeczna.

15. Konflikty i ich rozwiązywanie.

Plan ćwiczeń (15 godzin):

1. Autoprezentacja.

2. Budowanie zrozumiałych komunikatów.

3. Aktywne słuchanie - trening umiejętności słuchania.

4. Rozumienie komunikatów - trening parafrazowania.

5. Praca w grupie - trening umiejętności budowania konsensusu.

6. Kontakt z klientem - elementy współpracy.

7. Trening komunikacji niewerbalnej.

8. Trening umiejętności zadawania pytań.

9. Sprzeciw i krytyka - trening umiejętności odpowiedzi.

10. Konflikty trening umiejętności radzenia sobie z konfliktem.

11. Praca w grupie - odgrywanie ról.

12. Program publicystyczny - zasady projektowania.

13. Przemówienie perswazyjne - budowanie ram prezentacji.

14. Prezentacje projektów programów publicystycznych.

15. Prezentacje przemówień perswazyjnych.

Literatura:

Kozyra B. 2016. Komunikacja bez barier. MT Biznes.

Ornatowska A. 2013. Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili. Wydanie II rozszerzone. Wyd. Sensus.

Binsztok A. 2012. Kompendium technik perswazyjnych. Wyd. Onepress.

Majka-Rostek D. Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Wyd. Difin, Warszawa.

Majka-Rostek D. 2010. Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Wyd. Difin, Warszawa.

Griffin E. 2010. Podstawy komunikacji społecznej. Wyd. GWP, Gdańsk.

Dahlgren P., Sparks C. (red.), 2007. Komunikowanie i obywatelskość. ASTRUM Wrocław.

Davis M., Paleg K., Fanning P. 2007. The Messages Workbook: Powerful Strategies for Effective Communication at Work and Home. Wyd. Sensus.

Dobek-Ostrowska B., 2004. Podstawy komunikowania społecznego. ASTRUM Wrocław

Stankiewicz J., 1998. Komunikowanie się w organizacji. ASTRUM Wrocław

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada znajomość systemów komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych,

- ma wiedzę nt. przygotowywania prezentacji,

- ma wiedzę nt. projektowania przemówień perswazyjnych i programów publicystycznych.

Umiejętności:

- posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej,

- ma podejście asertywne w kontaktach międzyludzkich,

- umie budować zrozumiałe komunikaty,

- umie przygotować prezentacje,

- umie projektować przemówienia perswazyjne i programy publicystyczne.

Kompetencje społeczne:

- potrafi podejmować inicjatywy społeczne i je prezentować

- potrafi w sposób kompetentny zorganizować pracę w zespole

- potrafi przygotować i poprowadzić dyskusję publiczną.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Zaliczenie ćwiczeń:

na podstawie jakości i poprawności technicznej przygotowanej prezentacji na wybrany temat oraz aktywności na ćwiczeniach

Wykłady:

Pisemna forma odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki prezentowanej na wykładach

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady: 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- zaliczenie końcowe na ocenę - 1 godz.

- konsultacje - 4 godz.

Razem: 35 godz. : 25 = 1,4 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- penetracja literatury - 3 godz.

- opracowanie projektów - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego - 8 godz.

Razem: 26 godz. : 25 = 1,04 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.