Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: r.x.HYD3A.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Zakład Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Wykłady 15godz.

1. Wiadomości ogólne - definicja i podział hydrologii jako nauki, krażenie wody w przyrodzie, organizacja służby hydrologicznej w Polsce. Obserwacje wodowskazowe - definicja stanu wody i posterunku wodowskazowego, wazniejsze typy wodowskazów, metody prowadzenia obserwacji wodowskazowych, stany charakterystyczne i umowne, zwiazki wodowskazowe. - 2godz.

2. Pomiary prędkości wody w cieku - wybrane metody i przyrządy, zasady pomiaru, rozkład prędkości oraz wyznaczanie prędkości średniej w pionie hydrometrycznym. - 2godz.

3. Pomiary objetości przepływu wody w cieku - systematyka metod i ich dokładność. Krzywa przepływu (konsumcyjna)- postać graficzna i analityczna krzywej, czynniki wpływajace na jej zmiany. - 2godz.

4. Krzywa sumowa odpływu jej włściwości i praktyczne zastosowanie. Miary względne i bezwzględne odpływu. Bilans wodny zlewni rzecznej i jego rodzaje. - 2godz.

5.Składowe bilansu wodnego (opad, odpływ, parowanie, retencja) ich charakterystyka i czynniki je kształtujące. - 2godz.

6. Wezbrania i niżówki. Empiryczne formuły służace do obliczania przepływów charakterystycznych. - 2godz.

7. Elementy statystyki matematycznej w obliczeniach zjawisk hydrologicznych, prognozy hydrologiczne. - 2godz.

8. Zaliczenie cyklu wykładów. - 1godz.

Literatura:

A.Byczkowski - "Hydrologia", t. I i II, Wyd. SGGW W-wa, 1996.

M.Ozga-Zielińska, J.Brzeziński - "Hydrologia stosowana", PWN W-awa, 1997

T. Kiciński, A. Byczkowski, J. Skrzynecka, M. Wicher - "Materiały do ćwiczeń z hydrologii", Wyd. SGGW W-awa, 1994

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)