Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fotografii przyrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: l.EX.024.SI.LZPXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotografii przyrodniczej
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elektyw jest przeznaczony dla osób chcących opanować umiejętność wykonywania poprawnych technicznie zdjęć przyrodniczych mogących pełnić funkcję dokumentacji fotograficznej w wykonywanych pracach badawczych i usługowych. W ramach kursu uczestnicy zaznajomią się z budową i istotą funkcjonowania współczesnych aparatów cyfrowych oraz poznają kryteria wyboru sprzętu do fotografii przyrodniczej. Posiądą praktyczne umiejętności wykonywania poprawnych technicznie zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kompozycji, właściwej ekspozycji, podstaw operowania głębią ostrości oraz wykorzystaniem dodatkowych źródeł światła. Program elektywu jest realizowany na wykładach (8 godz.) i warsztatach terenowych (7 godz.).

Pełny opis:

Fotografia przyrodniczo staje się obecnie coraz szerzej wykorzystywaną techniką dokumentacyjną we wszelkich pracach inwentaryzacyjnych prowadzonych w leśnictwie i ochronie przyrody. Celem elektywu jest zaznajomienie absolwentów studiów inżynierskich na Wydziale Leśnym ze współczesnymi technikami fotograficznymi oraz kryteriami doboru sprzętu do fotografii przyrodniczej, a także praktyczne opanowanie umiejętności wykonywania poprawnych technicznie zdjęć. Program elektywu jest realizowany na wykładach i warsztatach terenowych. Tematyka wykładów obejmuje: podstawy działania współczesnych aparatów cyfrowych, charakterystykę hybrydowych aparatów cyfrowych oraz lustrzanek cyfrowych; przedstawienie parametrów technicznych sprzętu fotograficznego istotnych w różnych dziedzinach fotografii przyrodniczej; techniki fotografowania, ze szczególnym uwzględnieniem makrofotografii, zasad właściwej ekspozycji, techniki pomiaru światła, doboru czasu naświetlania i przysłony, podstaw operowania głębią ostrości, balansem bieli oraz wykorzystaniem dodatkowych źródeł światła. W ramach planowanych warsztatów fotograficznych, przewidziane jest praktyczne wykonywanie zdjęć różnych obiektów przyrodniczych oraz krytyczna ocena wykonanych zdjęć, analiza popełnionych błędów i ich przyczyn oraz możliwości naprawy.

Literatura:

Cyprian T. 1970. Fotografia – Technika i technologia. WNT, Warszawa

Langford M. 1992. Fotografia od A do Z. Muza S.A., Warszawa

McWhinnie A. 2004. Fotografia. Arkady. Warszawa

Ang T. 2004. Fotografia cyfrowa. Arkady, Warszawa

Efekty uczenia się:

Zna podstawy teoretyczne poprawnego wykonywania fotografii krajobrazowej, florystycznej i faunistycznej oraz makrofotografii, zna zróżnicowanie sprzętu fotograficznego i potrafi ocenić jego parametry techniczne pod kątem przydatności do fotografii przyrodniczej.

Umie samodzielnie wykonać poprawne zdjęcie fotograficzne o dowolnej tematyce przyrodniczej i w różnorodnych (trudnych) warunkach oświetleniowych

Jest świadomy podstaw praw autorskich w fotografii, zna periodyki i stony internetowe poświęcone fotografii, jest świadomy bardzo szybkiego rozwoju technologicznego fotografii cyfrowej i potrzeby śledzenia zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Praca kontrolna polegająca na wykonaniu zdjęć o określonej tematyce, umożliwiająca ocenę wiedzy w rozwiązywaniu problemów przy wykonywaniu zdjęć przyrodniczych oraz praktycznych umiejętności w posługiwaniu się współczesnym sprzętem fotograficznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.