Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.9s.D.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Dietetyka
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Weterynaria, 9 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu (max. 1000 znaków ze spacjami – ok. ½ strony).

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z dietetyką zwierząt oraz specyfiką żywienia zwierząt w wybranych jednostkach chorobowych (choroby układu pokarmowego, otyłość, cukrzyca, nowotwory, problemy urologiczne, zaburzenia układu kostnego). Ponadto omówione zostaną techniki żywienia zwierząt chorych i specyfika odżywiania pozaustrojowego oraz rodzaje pasz leczniczych i ustawodawstwo w tym zakresie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Definicja dietetyki. Różnica między żywieniem a dietetyką. Przykłady i ogólne zasady żywienie psów i kotów w stanach chorobowych

Technika żywienia psów i kotów w stanach chorobowych

Odżywianie psów i kotów poza przewodem pokarmowym

Zasady żywienia krów, koni, psów i kotów w wybranych jednostkach chorobowych i zaburzeniach metabolicznych

Pasze lecznicze. Ustawodawstwo. Przykłady

Tematyka ćwiczeń:

Opracowanie wywiadu żywieniowego jako elementu badania klinicznego

Nadwaga i otyłość psów i kotów – programy odchudzania

Niepożądane reakcje na pokarm – alergia pokarmowa, nietolerancja, zatrucia – właściwe postępowanie, analiza przypadku

Postępowanie dietetyczne w wybranych jednostkach chorobowych psów i kotów – analiza przypadku

Dietetyka dużych zwierząt

Prewencja żywieniowa oraz postępowanie dietetyczne u cieląt

Postępowanie dietetyczne u koni

Literatura:

1. Small animal clinical nutrition. Hand et al., Ed. Mark Morris Institiut, 2010

2. Equine Applied and Clinical Nutrition, Geor R., Harris P., Coenen M. Ed.Elsevier, 2013

3. Animal Nutrition 7th edition, McDonald et al. Ed Prentice Hall, Pearson, USA. 2010.

4. Choroby układu trawiennego i przemiany materii zwierząt. 1981. Gancarz B., PWRiL Warszawa

5. Monitoring prawidłowego odchowu cieląt. Górka P., Kowalski Z.M. w Noworodek a środowisko, Procedury w fermach bydła mlecznego i mięsnego, red. Stefaniak T., Wrocław 2014

6. Monitoring zdrowia i żywienia krów mlecznych. Kowalski Z.M. w Noworodek a środowisko, Procedury w fermach bydła mlecznego i mięsnego, red. Stefaniak T., Wrocław 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna różnice pomiędzy dietetyką a żywieniem

Charakteryzuje wybrane jednostki chorobowe wymagające specjalistycznych diet

Zna specyfikę żywienia zwierząt w wybranych jednostkach chorobowych

Wymienia i charakteryzuje specjalistyczne techniki żywienia

Wymienia i charakteryzuje pasze lecznicze

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy

Potrafi ustalić bezpieczny program odchudzania dla psów i kotów

Dobiera dietetyczne postępowanie w zależności od jednostki chorobowej

Potrafi wypisać zlecenie na pasze dietetyczne

Potrafi interpretować tabulogramy

Kompetencje społeczne

Charakteryzuje się aktywną postawą w zakresie samokształcenia i ma świadomość potrzeby upowszechniania w praktyce rolniczej posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

Jest kreatywny w pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie w formie egzaminu testu. Udział oceny w ocenie końcowej stanowi 60%

Ćwiczenia: Średnia z ocen z kart pracy ocenianych wg standardowej skali, karty pracy przygotowywane grupowo

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Łukasz Korytkowski, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Łukasz Korytkowski, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Łukasz Korytkowski, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.