Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.9s.ChPiK.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia psów i kotów
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone jest nauczanie zasad chirurgii poszczególnych narządów w organizmie psa i kota.

Pełny opis:

Dokładnie jest omawiana chirurgia układu powłokowego, chirurgia oka i ucha, chirurgia wątroby, dróg żółciowych poza wątrobowych, chirurgia układu dokrewnego, chirurgia układu limfatycznego i krwionośnego, chirurgia nerek i moczowodów, chirurgia pęcherza moczowego i cewki moczowej, chirurgia układu rozrodczego, chirurgia układu sercowo-naczyniowego, chirurgia dolnych i górnych dróg oddechowych, podstawy ortopedii i leczenia złamań, choroby stawów u psa i kota

Literatura:

1. T.W. Fossum: Chirurgia małych zwierząt Tom I, II, III, Elsevier 2009

2. D. J. Maggs i inni: Okulistyka weterynaryjna Slattera Elsevier 2009

3. A. Coughlan, A. Miller: Leczenie złamań u małych zwierząt

4. W.W. Muir: Anestezjologia weterynaryjna, Elsevier 2008

5. M. Galanty. Chirurgia małych zwierząt PWRiL W-wa 2013

6. H. Scheibitz, W. Brass: Chirurgia ogólna dla lekarzy weterynarii i studentów PRWiL W-wa 1983

7. E. Szeligowski, M. Żakiewicz, Z. Kłos, A.M. Janicki, J. Sterna: Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego PWRiL 1987

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać wiedzę z zakresu postępowania przed- i pooperacyjnegopercaji oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych. Materiał dotyczy zarówno zabiegów na tkankach miekkich jak i operacji ortopedycznych oraz postępowania w nagłych przypadkach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie umiejętności praktycznych i kolokwia z materiału wykładowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ramisz, Piotr Silmanowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Ramisz, Piotr Silmanowicz, Wiktor Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ramisz, Piotr Silmanowicz
Prowadzący grup: Piotr Silmanowicz, Wiktor Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Piotr Silmanowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Lasoń-Kubarek, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Grzegorz Ramisz, Piotr Silmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)