Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.7s.DO.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności oceny badań obrazowych. Przedstawienie zagadnień

związanych z powszechnie stsowowanymi technikami obrazowym z nowoczesnymi zaawansowanymi technikami obrazowymi TK, MRI. Program prowadzony w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych i teoretycznych. W formie teoretycznie

przekazywana jest wiedza z zakresu wykonywania badań RTG. USG. Podstawowe pojęcia z fizyki, ochrony

radiologicznej. Zajęcia praktyczne polegają zarówno na prawidłowym ułożeniu pacjenta do badania,

wykonaniu odpowiedniego prześwietlenia oraz końcowej ocenie uzyskanego radiogramu.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Podstawy radiologicznego badania zwierząt. Budowa aparatu rtg. 2.Metody radiologicznego badania zwierząt. Powstawanie obrazu rtg. 3. Radiodiagnostyka układu kostnego zwierząt. Budowa kości. 4.Obraz rtg chorób kości psów i kotów w okresie wzrostu i dojrzałych. 5 i 6. Obraz rtg chorób stawów psów i kotów.

7. Mielografia - badanie kontrastowe rdzenia kręgowego.

8. Radiodiagnostyka klatki

piersiowej.

9. Radiodiagnostyka serca i i naczyń krwionośnych płuc.

10. Radiodiagnostyka płuc.

11.Radiodiagnostyka narządów jamy brzusznej.

12. Badanie kontrastowe p.pok.

13. Urografia.

14.Podstawy ultrasonografii.

15. Tomografia komputerowa. Rezonans magnetyczny.

Tematyka ćwiczeń: treści ćwiczeń są uzupełnieniem treści wykładów

Rodzaje i źródła promieniowania. Promieniowanie X - podstawowe właściwości. Elementy ochrony radiologicznej. Ochrona radiologiczna w pracowni rtg. Obraz rtg kości dojrzałej i rosnącej.

Radiodiagnostyka chorób kości osobników rosnących i dojrzałych - złamania, zapalenia, nowotwory,

choroby metaboliczne,choroby systemowe Prawidłowy obraz stawu w obrazie rtg. Radiodiagnostyka

chorób kostno-stawowych. Kręgosłup w obrazie rtg Kręgi - budowa, wady wrodzone i rozwojowe,

zmiany zapalne i zwyrodnieniowe. Dyskopatia. Badanie rtg kanału rdzenia kręgowego – mielografia.

Dysplazja stawów biodrowych. Klatka piersiowa psów i kotów. Anatomia radiograficzna układu sercowo - płucnego.

Układ oddechowy: jamy nosowe, zatoki, krtań, tchawica, oskrzela, płuca - obraz prawidłowy i

choroby. Przepona. Śródpiersie. Jama opłucnej. Serce i naczynia płucne. Jama ustna, wzory zębowe

psa i kota. Gardło. Przełyk - obraz prawidłowy i choroby. Jama brzuszna - anatomia radiograficzna

narządów j.brzusznej. Radiodiagnostyka zmian w jamie brzusznej. Badanie kontrastowe przewodu

pokarmowego. Urografia.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

1. Empel W.: Radiodiagnostyka weterynaryjna, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

2. Coulson A., Lewis N.: Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota, Galaktyka

3. Thrall D.: Diagnostyka radiologiczna w weterynarii, Elsevier

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kabała, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Wiktor Turek
Prowadzący grup: Natalia Kabała, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, Grzegorz Ramisz, Wiktor Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Aleksiewicz
Prowadzący grup: Roman Aleksiewicz, Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)