Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.DKiL.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: Weterynaria, 6 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna realizowane są zajęcia i przekazywana jest wiedza i umiejętności dotyczące symptomatologii, opisu objawów chorobowych ogólnych i układowych, ich rozpoznawania i różnicowania oraz wiedza i umiejętności dotyczące analityki weterynaryjnej, w tym rodzajów wykonywanych badań, sposobu ich wykonania i interpretacji wyników.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu choroby wewnętrzne psów i kotów obejmuje 60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń. Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia w formie praktycznej z wykorzystaniem zwierząt dydaktycznych (psów, koni, bydła) oraz prezentacji multimedialnych i zajęć laboratoryjnych. Diagnostyka kliniczna obejmuje szczegółowe omówienie planu badania klinicznego, symtomatologię ogólną i szczegółową odnoszącą się do układów powłokowego, oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, płciowego, nerwowego i układu ruchu oraz badania dodatkowe. omawiane są objawy chorobowe ogólne i układowe, sposoby ich rozpoznawania i różnicowania. Diagnostyka laboratoryjna obejmuje np. badanie morfologiczne krwi, badanie biochemiczne z uwzględnieniem profili metabolicznych, badanie moczu. Sposoby wykonania badań, opis i interpretację wyników. omawiane są także zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji lekarskiej weterynaryjnej.

Literatura:

J. Marek, J. Mocsy – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt

T. Janiak – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych

J. Nicpoń – Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych

W. Baumgartner – Diagnostyka kliniczna zwierząt

F. Nagórski – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych

G.R. Rosenberger – Kliniczne badanie bydła

Efekty uczenia się:

Student zna czynniki etiologiczne chorób, określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt,

Wie i umie poskromić i przygotować zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych, dobrać narzędzia do poskramiania zwierząt, określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku. Rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną, zna zasady funkcjonowania aparatury i sprzętu diagnostycznego, rozpoznaje źródła zagrożeń obsługi sprzętów i aparatów diagnostycznych. Zna i opisuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych. Zna fachową, zawodową nomenklaturę łacińską i/lub dodatkowo inną obcojęzyczną. Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki klinicznej zwierząt: Rozpoznaje objawy chorób zwierząt i analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt Zna zasady diagnostyki różnicowej objawów klinicznych układów i narządów. Zna techniki wykonywania badań dodatkowych laboratoryjnych, wie jak wykonać badanie i zinterpretować wyniki badań: Zna zasady przygotowania dokumentacji z zakresu diagnostyki. Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej, zasady pobierania materiału do badań.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny

Kryterium oceny z egzaminu:

dostateczny – 60% - 67% poprawnych odpowiedzi

dostateczny plus – 68 -75%

dobry – 76% - 83% poprawnych odpowiedzi

dobry plus 85% - 92%

bardzo dobry – min. 93% poprawnych odpowiedzi

2. Przestrzeganie regulaminu zajęć

3. Obecność na zajęcoach

3. Oceny z zaliczeń cząstkowych

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu realizowane są tygodniowe praktyki dotyczące opieki nad zwierzętami, sposobów poskramiania i przygotowania zwierząt do badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Diana Bochyńska, Maria Chmurska-Gąsowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Studenci poznają kliniczne objawy patologiczne występujące u zwierząt ich charakterystykę, sposoby rozpoznawania i różnicowania objawów chorobowych. Poznają metody i sposoby badań dodatkowych, szczególnie z zakresu analityki weterynaryjnej - laboratoryjnych badań dodatkowych.

Pełny opis:

Program obejmuje dwie części. W pierwszej poświęconej diagnostyce klinicznej studenci zapoznają się szczegółowo z planem badania klinicznego, symtomatologią i objawami ogólnymi i poszczególnych układów. Szczegółowo zapoznają się z definicjami objawów, ich charakterystyką, przebiegiem, nasileniem i sposobami rozpoznawania. Istotną częścią przedmiotu jest diagnostyka różnicowanie objawów chorobowych oraz i połączenie objawów z uwzględnieniem chorób układowych. Szkolenie łączy wiedzę zdobytą wcześniej z anatomii prawidłowej i topograficzne, fizjologii i patofizjologii, histologii. obejmuje podstawową wiedzę z poskramiania i przygotowania zwierząt do badania. W zakresie badań dodatkowych laboratoryjnych zajęcia obejmują zakres badań laboratoryjnych, sposób wykonania, interpretację uzyskanych wyników i powiązanie ich z uzyskanymi wynikami badań klinicznych.

Literatura:

1. J. Marek, J. Mocsy – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt

2. J. Nicpoń – Badanie kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób wewnętrznych zwierząt domowych

3. T. Janiak – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt domowych

4. W. Baumgartner – Diagnostyka kliniczna zwierząt

5. F. Nagórski – Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt użytkowych

6. G.R. Rosenberger – Kliniczne badanie bydła

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Natalia Kabała, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Anna Kozłowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wieczorek
Prowadzący grup: Maria Chmurska-Gąsowska, Anna Kozłowska, Marek Tischner, Jarosław Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.