Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia ogólna i anestezjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.6s.COiA.SJ.WETXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna i anestezjologia
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone jest nauczanie zasad chirurgii, traumatologii, podstaw anestezjologii z omówieniem postępowania przed- i pooperacyjnego.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z większością następujących problemów: aseptyka chirurgiczna i asystowanie do operacji, technika badania ogólnego, przygotowanie małych zwierząt do operacji, sposoby układania pacjentów na stole operacyjnym zasady

poskramiania zwierząt, podstawowe techniki szycia.

Anestezjologia: zrównoważenie układu autonomicznego, uspokojenie znieczulenie miejscowe i ogólne proste, znieczulenie złożone, zniesienie czucia bólu, zwiotczenie mięśni, sen podstawowy, znieczulenie infuzyjne i wziewne, systemy znieczuleń wziewnych.

Literatura:

1. T.W. Fossum: Chirurgia małych zwierząt Tom I, Elsevier 2009

2. W.W. Muir: Anestezjologia weterynaryjna, Elsevier 2008

3. M. Galanty. Chirurgia małych zwierząt PWRiL W-wa 2013

4. H. Scheibitz, W. Brass: Chirurgia ogólna dla lekarzy weterynarii i studentów PRWiL W-wa 1983

5. E. Szeligowski, M. Żakiewicz, Z. Kłos, A.M. Janicki, J. Sterna: Chirurgia weterynaryjna Kulczyckiego PWRiL 1987

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien

znać zasady aseptyki chirurgicznej, narzędzia chirurgiczne i materiały szewne, zasady obchodzenia się ze zwierzętami, ich obezwładniania oraz podstawy anestezjologii tj. znieczuleń miejscowych i

ogólnych. Powinien też znać postępowanie przed- i pooperacyjne, zasady szycia tkanek, zakładania opatrunków u małych zwierząt oraz zasady gojenia się ran i ich leczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie umiejętności praktycznych i kolokwia z materiału wykładowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Silmanowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Ramisz, Piotr Silmanowicz, Wiktor Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)