Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.3s.TI.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS PowerPoint). Podczas zajęć laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie.

Pełny opis:

Wykład

Przegląd możliwości programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access).

Ćwiczenia

1. MS Word – opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, diagramy i schematy blokowe, edytor równań).

2. MS Excel – poznanie możliwości wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na różnych typach danych, formatowanie warunkowe).

3. MS PowerPoint – przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły właściwego doboru tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionki).

4. MS Access – tworzenie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenie czytelnego raportu).

Literatura:

Cox J., Preppernau J. – Microsoft Office Word 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2007

Frye C. D. - Microsoft Office Excel 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2007

Cox J., Preppernau J. – Microsoft Office PowerPoint 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2008

Unsworth A. - Access 2007 PL, Helion 2009

Grover Ch., MacDonald M., Moore E. – Office 2007 PL nieoficjalny podręcznik, Helion 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna edytor tekstu oraz program do przygotowania prezentacji i rozumie potrzebę wykorzystania szerokich możliwości tych programów tworząc profesjonalne dokumenty i opracowania,

- zna arkusz kalkulacyjny i bazy danych oraz rozumie potrzebę wykorzystania tych narzędzi do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych.

Umiejętności:

- potrafi przygotować profesjonalne prezentacje i dokumenty dla różnych grup odbiorców (klienci, inni lekarze, organy administracji państwowej) wykorzystując różne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne,

- potrafi pozyskiwać informacje i dane, przetwarzać je i dokonywać ich analizy korzystając z różnego rodzaju oprogramowania.

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do poszerzania zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i oprogramowaniu oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci wykonują zadania związane z praktycznym wykorzystaniem programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access. Oceniany jest sposób i dokładność wykonania zadań. Ocena z zaliczenia jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał, Alicja Satoła
Prowadzący grup: Łukasz Migdał, Alicja Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Sylwia Pałka, Alicja Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.