Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia w produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.2s.TPZ.SJ.WETXZ.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia w produkcji zwierzęcej
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Weterynaria, 2 semestr - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci zostają zapoznani z technologiami produkcji zwierzęcej- dotyczy to gatunków zwierząt gospodarskich

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu – zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami technologii produkcji zwierząt gospodarskich

Kierunki użytkowania owiec i kóz kraju i na świecie

Typy użytkowe i czynniki wpływające na użytkowość bydła

Podstawowe technologie produkcji w fermach trzody chlewnej

Nowe technologie w hodowli zwierząt futerkowych

Technologie w produkcji drobiarskiej 

Technologia produkcji mleka owczego i koziego

Technologia produkcji i przetwarzania wełny owczej

Technologia produkcji jagnięciny i baraniny

Technologia produkcji mleka i żywca wołowego

Technologia produkcji jaj i mięsa kurzego

Zasady prowadzenia tuczu trzody chlewnej

Technologia pozyskiwania i obróbki skór zwierząt futerkowych 

Literatura:

Hodowla, chów i użytkowanie owiec pod red. Niżnikowskiego. Wieś jutra,2011,

Hodowla i użytkowanie bydła. Z Ltwińczuk. PWRiL.2005

Hodowla i użytkowanie świn. B. Grudniewska. 1998

Hodowla i użytkowanie drobiu. J.Jankowski. 2012

Hodowla zwierząt futerkowych . S. Jarosz 1993

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka, żywca, jaj, wełny i skór

organizację produkcji zwierzęcej w gospodarstwie;

podstawową wiedzę o funkcjonowaniu specjalistycznych ferm różnych gatunków zwierząt gospodarskich

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem, wie co wpływa na produkcyjność w hodowlach wielkostadnych

sposoby postepowania ze zwierzętami, ma wiedzę dotyczącą poskramiania zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt działania w sytuacjach zagrożenia podejmowania trudnych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składa się z 12 pytań – test wyboru. Minimalny próg zaliczenia 60% - poniżej ocena 2,0 (ndst.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Katarzyna Kirsz, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Tomasz Schwarz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Zuzanna Flis, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Jacek Nowicki, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Zuzanna Flis, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Tomasz Schwarz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Zuzanna Flis, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Tomasz Schwarz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)