Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt egzotycznych- fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.ZZE.F.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt egzotycznych- fakultet
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi wybranych gatunków zwierząt egzotycznych (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu komponentowego mieszanek paszowych i diet, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja, zmiana okrywy włosowej i upierzenia).

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności pokarmowej zwierząt egzotycznych

Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt egzotycznych.

Charakterystyk pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej

Zasady żywienia wybranych gatunków zwierząt:

Rząd: drapieżne; podrząd: psokszkałtne, kotokształtne

Rząd: parzystokopytne; rodziny: krętorogie, hipopotamowate, żyrafowate, wielbłądowate

Rząd: nieparzystokopytne; podrząd: koniowate, gruboskórce

Rząd: trąbowce; rodzina: słoniowate

Rząd: naczelne; podrząd: małpiatki, małpy właściwe

Gromada: ptaki; rząd: strusie, papugowe, pelikanowe, itd

Tematyka ćwiczeń

Szkolenie BHP – praca ze zwierzętami egzotycznymi

Praktyczne żywienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym – ćwiczenia terenowe

Podstawy bilansowania dawek pokarmowych i mieszkanek paszowych dla zwierząt egzotycznych

Techniki karmienia zwierząt egzotycznych

Ocena poprawnego żywienia zwierząt egzotycznych

Literatura:

1. Żywienie dzikich zwierząt, red. Sawosz Chwalibóg, Kosieradzka, 2012. Wyd. SGGW

2. Mulhause diet ary manual.red. Gomiz. 2007. Wyd. Mulhause ZOO

3. NRC- Normy żywienia: Nutrient requirements: of dogs and cats (2006), nonhuman primates (2003)

4. The digestive system of vertebrates website. Finegan, Stevens. www.cnsweb.org/extra/digestvertebrates/AAAEdStevensINTRODUCTION.html

5. Exotic Animal Care and Management. Judah, Nuttall, 2008, Thomson Delmar Learning

6. Lasek O., Pyś J. B., Wanat P., Malec A. 2017. The use of maple leaves silage in nutrition Mentled gereza (Colobus gereza). 9th European Zoo Nutrition Conference, 26-29 January, Liberec, Czech Republic, p. 6.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie

wartość odżywczą surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt egzotycznych

zachowania żywieniowe oraz sposoby odżywiania się zwierząt egzotycznych

zasady i sposoby żywienia wybranych gatunków zwierząt egzotycznych

zasady bezpiecznej pracy w ogrodzie zoologicznym

Umiejętności, absolwent potrafi:

komunikować się z właścicielami zwierząt i określać zapotrzebowanie żywieniowe zwierząt egzotycznych

przygotować dawkę lub mieszankę paszową dla wybranych zwierząt egzotycznych

ocenić poprawność żywienia zwierząt egzotycznych (ocena kondycji, kału)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do

współpracy w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołu

planowania i działania kreatywnego w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

postępowania zgodnie z etyką i jest wrażliwy na potrzeby zwierząt w zakresie żywienia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej; na ocenę pozytywną należy przygotować prezentację dotyczącą żywienia wybranych zwierząt egzotycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: Praca w grupach. Na ocenę pozytywną należy uczestniczyć w zajęciach terenowych oraz przygotować prezentację- reportaż z zajęć, ukazujący sposoby przygotowywania dawek dla zwierząt egzotycznych oraz ich technikę karmienia

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.